Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ulgi w podróży środkami transportu publicznego

Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)
Stan prawny obowiązujący od 1 sierpnia 2002 r., na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 175 poz. 1440 z późn. zm.).


Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP
(2 klasa)
Przejazdy PKS Uwagi
1. Dzieci do lat 4 100% ulga
pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe
klasa 2, w klasie 1 dopłata
100% ulga
autobusy zwykłe i przyspieszone

Bilety jednorazowe
PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeżeli korzysta to 78% ulga
2. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

opiekun – 18 lat
przewodnik – 13 lat lub pies przewodnik
95% ulga
pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe
klasa 2, w klasie 1 dopłata
95% ulga
autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe
3. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne 78% ulga
pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
klasa 2; w klasie 1 dopłata
78% ulga
autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera ustawa np. dom-szkoła-dom
4. Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej 78% ulga
pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe
klasa 2; w klasie 1 dopłata
78% ulga
autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe
Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe
5. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% ulga
pociągi osobowe; bilety jednorazowe

37%
pociągi:
pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe
klasa 2, w klasie 1 dopłata
49% ulga
autobusy:
zwykłe;
bilety jednorazowe

37% ulga
autobusy:
przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe
6. Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% ulga
pociągi: osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

klasa 2; w klasie 1 dopłata
37% ulga
autobusy: zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
Kliknij aby posłuchać tekstu