Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja dotycząca aktywizacji...

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mają prawo korzystać z następujących usług lub instrumentów:  1.Finansowanych z Funduszu Pracy: szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wyposażeń / doposażeń stanowisk pracy, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  2. Finansowanych z…

Szkolenia finansowane ze środków...

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych –w tym min. dla osób niepełnosprawnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,…

Szkolenia finansowane ze środków...

Szkolenia osób niepełnosprawnych odbywają się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Ze szkoleń mogą korzystać osoby niepełnosprawne: poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnione jeżeli organizatorem szkolenia jest ich pracodawca. Szkolenia maja na celu: zwiększenie…
  Kliknij aby posłuchać tekstu Informacja dotycząca aktywizacji... Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mają prawo korzystać z następujących usług lub instrumentów:  1.Finansowanych z Funduszu Pracy: szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wyposażeń / doposażeń stanowisk pracy, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  2. Finansowanych z… maj 12, 2011 Dział: Aktywiazacja zawodowa Szkolenia finansowane ze środków... Powiatowy Urząd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych –w tym min. dla osób niepełnosprawnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,… maj 12, 2011 Dział: Aktywiazacja zawodowa Szkolenia finansowane ze środków... Szkolenia osób niepełnosprawnych odbywają się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Ze szkoleń mogą korzystać osoby niepełnosprawne: poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnione jeżeli organizatorem szkolenia jest ich pracodawca. Szkolenia maja na celu: zwiększenie… maj 12, 2011 Dział: Aktywiazacja zawodowa
Kliknij aby posłuchać tekstu