Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

LIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady LIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

Porządek obrad LIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LII a LIII sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna. (Projekt Nr LIII/1)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018.(Projekt Nr LIII/2)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018.( Projekt Nr LIII/3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LIII/4)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu. (Projekt Nr LIII/5)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów ilościowych i osobowych Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr LIII/6)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr LIII/7)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (Projekt Nr LIII/8)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. (Projekt Nr LIII/9)
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 16. Zakończenie obrad.

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik

unia scalenia
 

                                 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn", "Jankowice" oraz "Rzeplin".

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji – 5 688 799,93 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 3 619 782,00 zł.

Obszar wsi Rzeplin wynosi 487,37 ha. Znajduje się tu 982 działki, a prawa właścicielskie przysługują 459 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to listopad 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice

unia scalenia

                                          

                                 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn", "Jankowice" oraz "Rzeplin".

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice – całkowity koszt operacji - 6 459 436,44 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 4 110 139,00 zł,

Obszar Jankowic wynosi 553,68 ha. Znajduje się tu 1 274 działki ewidencyjne, a prawa właścicielskie do nich przysługują 417 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to sierpień 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gm. Chłopice

unia scalenia

                                                         

                                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn", "Jankowice" oraz "Rzeplin".

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice – całkowity koszt operacji – 8 538 974,63 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 5 433 349,00 zł.

Obszar Boratyna wynosi 732,09 ha. W obszarze tym znajduje się 2 396 działek a prawa właścicielskie przysługują 611 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to sierpień 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

 

Kliknij aby posłuchać tekstu