Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

Budżet Powiatu Jarosławskiego uchwalony

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła budżet na rok 2019, podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia. Propozycja Zarządu zyskała akceptację 22 radnych. Dochody planowane są na poziomie 169 mln złotych, wydatki to 164 mln zł.

Starosta Tadeusz Chrzan przedstawiając radnym założenia budżetu mówił, że warto zwrócić uwagę szczególnie na ponad 26 mln zł wydatków inwestycyjnych. Wśród największych inwestycji w 2019 roku są m.in.:

  • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo- wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE" (11,5 mln zł),
  • rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 5 mln zł.


Po głosowaniu Starosta Jarosławski, w imieniu Zarządu Powiatu, podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia:  PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO

Pobierz treść ogłoszenia

Kliknij aby posłuchać tekstu