Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia:  PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO

Pobierz treść ogłoszenia

Uwaga - informacja o pracy Starostwa 31.12.2018 r.

 
Informujemy, że w poniedziałek, 31 grudnia 2018 r.:
 • Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu będzie zamknięty dla stron.
 • Biuro Podawcze będzie czynne w godzinach : 7:00-12:30
 • Kasa urzędu będzie czynna w godzinach : 7:30-11:00 (opłaty skarbowe będą przyjmowane do godziny 9:30)
 
Za utrudnienia przepraszamy.

I sesja Rady Powiatu Jarosławskiego w kadencji 2018-2023

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 8 listopada 2018 r. pierwsza sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 12.00 na sali narad (II piętro) Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad:

    1. Ślubowanie Radnych
    2. Wybór Przewodniczącego Rady - projekt uchwały nr I/1/2018 Rady Powiatu Jarosławskiego

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 8 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o przygotowywaniu listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Szanowni Państwo


W związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017r., poz. 2030 ze zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) Starosta Jarosławski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów świadczące w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • informację o nazwie jednostki;
 • zakres poradnictwa;
 • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
 • dni i godziny dostępności;
 • kryteria dostępu do usługi;
 • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
 • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Jarosławskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarosławskiego, stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin na obszarze powiatu, w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu Jarosławskiego.

Proszę o przekazanie informacji do Referatu Kontroli, Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do dnia 15.12.2018 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kliknij aby posłuchać tekstu