Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dostawa artykułów spożywczych składających się na poczęstunek dla nauczycieli biorących udział w spotkaniach w ramach projektu pod nazwą: Od przedszkola do dorosłości

"Dostawa artykułów spożywczych składających się na poczęstunek dla nauczycieli biorących udział w spotkaniach w ramach projektu pod nazwą: Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – Część II” - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 30 000 euro).

Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski – Zarząd Powiatu Jarosławskiego

Termin składania ofert: 28. 11. 2014 r.

Ostatnio zmienianypiątek, 05 grudzień 2014 15:40
Kliknij aby posłuchać tekstu