Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

2_Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu pod wskazane adresy posiłków w formie bufetu kanapkowego w ramach projektu pod nazwą: Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim realizowanego przez Powiat

„Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu pod wskazane adresy posiłków w formie bufetu kanapkowego w ramach projektu pod nazwą: Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – Część VI” - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 30 000 euro).

Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski – Zarząd Powiatu Jarosławskiego

Termin składania ofert: 19. 12. 2014 r.

Ostatnio zmienianywtorek, 27 styczeń 2015 09:04
Kliknij aby posłuchać tekstu