Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP
  Kliknij aby posłuchać tekstu Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Jarosławskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych Udzielenie Powiatowi Jarosławskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 2 000 000 zł Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2015 r. Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu pod wskazane adresy gorących posiłków regeneracyjnych w ramach projektu pod nazwą: Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim realizowanego przez Powiat Jar Wykonanie czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych Dostawa mebli biurowych oraz metalowych regałów magazynowych dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu: Scalanie gruntów wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu: Scalanie gruntów wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice Dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego rodzaju pojazdów dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
Kliknij aby posłuchać tekstu