Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w związku z planowanymi pracami budowlano - remontowymi Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz planem BIOZ i Specyfikacją Techniczną warunków wykonania i odbioru robót.

Termin składania ofert: 13. 06. 2013 r

Ostatnio zmienianyczwartek, 06 czerwiec 2013 15:25
Kliknij aby posłuchać tekstu