Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatuz ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS.
ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Więcej informacji o nowych zasadach wystawiania zwolnień lekarskich znaleźć można na http://www.zus.pl/ezla.

W przypadku pytań, lekarze mogą kontaktować się także z ZUS infolinią pod numerem tel. 22 560 16 00 (lub Oddziałem ZUS w Rzeszowie – nr tel. 17 86 75 199 - nr aktywny do 30.04.2018 r.)

  • Korzyści dla pacjenta:
  •       brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy
  •       brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
  •       stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych
  • Korzyści dla płatnika – płatnik otrzymuje:
  •       szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi
  •       możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień
  •       brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania
  •       stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza zarówno lekarzy, pracowników zakładów opieki zdrowotnej jak i pracowników, pracodawców oraz przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych we wszystkich placówkach ZUS na terenie województwa podkarpackiego. Szczegółowy harmonogram oraz informacje dotyczące zgłoszeń na szkolenia w poszczególnych miastach dostępny jest na stronie internetowej: www.zus.pl – zakładka wydarzenia i szkolenia.

 

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik ZUS
w województwie podkarpackim


Kliknij aby posłuchać tekstu