Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Prawdziwy, stuprocentowy legionista

Zdj. za stroną facebook'ową "Jarosławskie dla Niepodległej" Zdj. za stroną facebook'ową "Jarosławskie dla Niepodległej"
O kpt. Serafinie Dobrzańskim przedwojenna prasa pisała „prawdziwy, stuprocentowy legionista”. To on w 1914 roku poprowadził do Krakowa, do polskich Legionów młodych mieszkańców Jarosławia i okolic. 8 listopada z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na jego grobie, który znajduje się na Starym Cmentarzu w Jarosławiu, zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica.

Serafin Dobrzański urodził się w Jarosławiu w 1860 roku. Po odbyciu służby w armii austriackiej został urzędnikiem Rady Powiatowej na stanowisku drogomistrza powiatowego okręgu Pruchnik. Jako członek Towarzystw: Rzemieślniczego „Gwiazda", Gimnastycznego „Sokół" i Szkoły Ludowej prowadził ożywioną działalność narodową, propagując czynną walkę z zaborcami. Kiedy w 1911 roku Związek Walki Czynnej przystąpił do tworzenia polskich oddziałów wojskowych, jako jeden z pierwszych rozpoczął formowanie sokolich drużyn zbrojnych. Po wybuchu I wojny światowej w wieku 55 lat przejął komendę nad całą 140-osobową drużyną sokolą, którą we wrześniu 1914 roku wyprowadził z Jarosławia do Krakowa. Po przeszkoleniu wojskowym drużyna jarosławska, jako 15 kompania czwartego batalionu legionowego, poszła do boju w składzie Żelaznej Karpackiej Brygady. Pod Pasieczną (listopad 1914 r.) ciężko ranny trafił na trzy lata do rosyjskiej niewoli.Odzyskawszy wolność powrócił do Jarosławia. Po upadku monarchii austro-węgierskiej objął w 1918 roku komendę nad tworzącą się w mieście Strażą Obywatelską, która utrzymywała ład i porządek publiczny.

Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, mianowany Kawalerem Krzyża Niepodległości. Od Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" otrzymał tytuł członka honorowego, a w 10 rocznicę wymarszu jarosławskiej drużyny sokolej jego nazwisko umieszczone zostało na tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę westybulu gmachu „Sokoła". Związek byłych Ochotników Armii Polskiej mianował go swym członkiem honorowym, Związek Legionistów powierzył mu stanowisko Prezesa, a wkrótce po śmierci, która nastąpiła 28 listopada 1936 roku, Rada Miasta Jarosławia nazwała jego imieniem ulicę.

Tablica jest hołdem złożonym zarówno kpt. Serafinowi Dobrzańskiemu, jak również wszystkim mieszkańcom Jarosławia i okolic, którzy walczyli o swoją Ojczyznę. Powstała dzięki staraniom stowarzyszenia „Ocalić przeszłość dla przyszłości”, przy wsparciu starosty jarosławskiego Tadeusza Chrzana. Zostanie odsłonięta 8 listopada, o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu w Jarosławiu (sektor 17) w Wojskowej Asyście Honorowej wystawionej przez Garnizon Jarosław.  

Treść tablicy:
PAMIĘCI WIELKIEGO POLAKA
LEGIONISTY, KAPITANA
SERAFINA DOBRZAŃSKIEGO
DOWÓDCY 15 KOMPANII  4  BATALIONU  2  PUŁKU PIECHOTY
II BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH
ODZNACZONEGO TRZYKROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH,
KAWALERA KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI
W HOŁDZIE RODAKOWI  W 100. ROCZNICĘ  ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
SPOŁECZNOŚĆ POWIATU JAROSŁAWSKIEGO,
JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE „OCALIĆ PRZESZŁOŚĆ  DLA PRZYSZŁOŚCI”
JAROSŁAW 2018
Kliknij aby posłuchać tekstu