Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Nowoczesny jarosławski Szpitalny Oddział Ratunkowy już za pół roku!

Już od jutra, czyli 7 grudnia, rozpoczynają się prace budowlane przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Dziś dyrekcja szpitala podpisała umowę z wykonawcą, czyli podkarpackim przedsiębiorstwem  Primbud. Na budowę trafi blisko 9 milionów złotych. W 85% są to pieniądze pozyskane z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. SOR ma być gotowy za sześć miesięcy.

Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie miał czterołóżkowy triaż (to procedura umożliwiająca służbom medycznym segregację w zależności od stopnia zagrożenia pacjenta) dla najcięższych przypadków, 6 łóżek obserwacyjnych, sale do resuscytacji i intensywnej terapii, gabinety zabiegowe oraz pomieszczenia administracyjno-porządkowe. – Jesteśmy umówieni z wykonawcą na półroczny okres realizacji, ale jest realna możliwość przyśpieszenia zakończenia prac – powiedział dyrektor COM Stanisław Krasny. – Od czerwca 2019 roku zgłosiłem jarosławski SOR do Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Dzięki decyzji wojewody podkarpackiego, za którą jesteśmy wdzięczni, nasz SOR został wpisany do podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego, co umożliwiło pozyskanie tak dużych pieniędzy z funduszy europejskich – tłumaczy starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. – Ten oddział będzie odgrywał ważną rolę ze względu na umiejscowienie w pobliżu granicy i dużych węzłów komunikacyjnych, ale także znacząco wpłynie na poprawę obsługi oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów z terenu powiatu jarosławskiego, co jest jego głównym celem.

SOR zostanie umiejscowiony w miejsce dawnych oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, przeniesionych do niedawno wybudowanego nowoczesnego skrzydła jarosławskiego szpitala. Jego elementem jest także gotowe już lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. Do momentu oddania do użytku SOR i zakończenia budowy, pomoc doraźna będzie realizowana w innych pomieszczeniach szpitala. – Przez kilka miesięcy trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami, ale efekt końcowy powinien naprawdę zadowolić pacjentów i personel szpitala, oferując najnowocześniejsze rozwiązania – stwierdził Stanisław Krasny podczas spotkania z mediami po podpisaniu umowy.

Kliknij aby posłuchać tekstu