Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Krótkie podsumowanie rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Jarosławski

Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay - sprachschuleaktive Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay - sprachschuleaktive
Środek wakacji i okresu urlopowego. Opadł kurz po wizycie 2307 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych naszego powiatu w poszukiwaniu wymarzonej szkoły, profilu czy oddziału. Dokumenty złożone i można czekać na rozpoczęcie nowego roku szkolnego,  w nowej, wymarzonej szkole.  

Rekrutacja podwójnego rocznika prawie zakończona – wszystko wg harmonogramu i zaplanowanych terminów. W tym roku wymagała ona szczególnej staranności, odpowiedzialności i racjonalnych decyzji co do sieci szkół naszego powiatu. Dlatego już od września ubiegłego roku dyrektorzy szkół wraz ze swoimi radami pedagogicznymi analizowali strukturę oferty edukacyjnej, która z jednej strony wykorzysta potencjał dydaktyczny placówki, jej doświadczenie i możliwości lokalowe, a z drugiej strony zaspokoi potrzeby i oczekiwania absolwentów, rodziców i potencjalnych pracodawców.                            

Wyzwanie było duże, gdyż przyjęcie podwójnego rocznika klas pierwszych do szkoły, to nie tylko organizacyjna strona rekrutacji: zaangażowanie większej liczby nauczycieli, zakładanie uczniom kont, wybieranie preferencji i dotrzymywanie różnych ważnych terminów, ale również, a może przede wszystkim, logistyczne przygotowanie szkoły do pracy ze znacznie większą grupą młodzieży. Z perspektywy ostatniej prostej tego dużego przedsięwzięcia można stwierdzić, że wszystkie planistyczno-organizacyjne etapy rekrutacji zostały przeprowadzone sprawnie i merytorycznie.

Dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych przygotowano miejsca w 33 oddziałach liceum ogólnokształcącego, 73 oddziały w technikach i 50 w szkołach branżowych. W procesie rekrutacji uczniowie wybrali 31 oddziałów liceum, 42 oddziały technikum i 19 oddziałów szkoły branżowej. W sumie do klas pierwszych szkół powiatu jarosławskiego złożyło dokumenty 2608 osób.                                                                                                              

Pomimo wakacji i przerw urlopowych proces rekrutacji się nie zakończył, a wszystkie szkoły naszego powiatu mają ciągle wolne miejsca. W samym Jarosławiu jest ich 158 (stan na 1 sierpnia 2019 r.): 59 po gimnazjum, w tym 30 w LO, oraz 100 miejsc po szkole podstawowej: w tym 34 w LO. Można się więc spodziewać, że jeszcze przed 1 września niezdecydowani uczniowie będę wędrować od szkoły do szkoły w poszukiwaniu swojego miejsca na najbliższe 3, 4 lub 5 lat.                                                                                                        

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu głównego administratora i koordynatora rekrutacji w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego, dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników administracji „rekrutację 2019” można uznać za bardzo udane przedsięwzięcie. Czy wszyscy są zadowoleni? Zapewne nie. Jak zawsze, wśród absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych są tacy, którzy nie dostali się do wymarzonych szkół lub na określone kierunki, ale tak było również w poprzednich latach, że do najbardziej popularnych klas można było aplikować,  uzyskując ze świadectwa i egzaminów końcowych wartość 60-75% odpowiednio przeliczanych punktów. W związku z tym, trzeba więc było wcześniej zadbać o dobre oceny na świadectwie i wysokie wyniki na egzaminach                                                                                                            

Jestem pewna i głęboko wierzę w to, że od 1 września społeczność każdej szkoły w taki sposób zaopiekuje się nowymi uczniami i stworzy im takie warunki nauki, że będą oni przekonani co do słuszności wyboru szkoły i kierunku kształcenia oraz w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni będą zdobywać nowe umiejętności, wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania, czego osobiście bardzo im życzę.

Marta Kurpiel – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Kliknij aby posłuchać tekstu