Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

XVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

W czasie 16. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 28 listopada, radni zdecydowali m.in. o powołaniu obecnego starosty Stanisława Kłopota na przewodniczącego Rady Społecznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. W związku z ostatnimi zmianami w Radzie, dokonano też stosownych zmian w jej komisjach.  

Zgodnie z nowymi przepisami dostosowano również nazwy części placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Radni zdecydowali również o przyjęciu, po wcześniej przeprowadzonych konsultacjach społecznych, "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”

W czasie sesji podjęto także kilka decyzji personalnych. Radna Tatiana Kożak-Siara uzupełniła skład dwóch komisji: komisji budżetowej i oświaty. Została wybrana również przewodniczącą Komisji Infrastruktury i Mienia Powiatu. Z udziału w komisjach, w związku z wcześniejszym wyborem na przewodniczącego Rady, zrezygnował Marian Fedor. Skład Komisji Promocji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej uzupełnił radny Krzysztof Cebulak, zaś z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zrezygnował radny Tomasz Kulesza. W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na stanowisku sekretarza, radnego Stanisława Sopla zastąpił radny Józef Długoń.

Kliknij aby posłuchać tekstu