Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Gdzie kierować się po pomoc w czasie zimy

Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay/CCO Public Domain. Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay/CCO Public Domain.
Zapewnienie całodobowego przepływu informacji w tym przekazywanie ostrzeżeń i zaleceń dla ludności realizowane jest przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00:

tel. 16 624 62 31

Od 15.00 do 7.00 i w dni wolne od prac przepływ informacji w tym przekazywanie ostrzeżeń i zaleceń dla ludności realizowany jest poprzez stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu:

tel. 16 621 56 85, 16 307 12 33

Zadania monitorowania w zakresie przejezdności dróg powiatowych i podejmowania działań realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu:

tel. 16 621 64 49, 16 621 48 30

Od godz. 4.00 do godz. 20.00 dyżurny PZD tel. 535 404 402


Zadanie w zakresie pomocy socjalnej, bezdomności koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w godz. 7.00 – 15.00:

tel. 16 624 63 27, 16 624 62 85.

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie zimowym PCPR dysponuje miejscami tymczasowego schronienia dla osób  narażonych na wychłodzenie organizmu w szczególności posiadających pod opieką małoletnie dzieci.

Całodobowa bezpłatna infolina - 987, gdzie można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

Na terenie miasta Jarosławia funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. od 7.30 do 15.30:

tel. 16 624 87 66, całodobowo tel. 16 624 87 52

Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z noclegowni:

   - Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Jarosławiu, ul. Sanowa 11

tel. 16 621 44 76

   - Dom dla bezdomnych kobiet Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Jasna 4

tel.16 621 35 76

Ponadto w ekstremalnych sytuacjach kryzysowych uruchamiane są dodatkowo miejsca noclegowe w domach pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 4 tel. 16 624 37 80

- Dom Pomocy społecznej w Sośnicy, ul. Zamkowa 10 tel. 16 733 20 80

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku, Wysocko 2B tel. 16 628 53 57

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach, Moszczany 1 tel. 16 628 33 72

Na koordynatorów działań prewencyjnych „BEZDOMNY” w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu wyznaczono:

- asp. szt. Dobromir Florek tel. 16 624 03 57

- asp. Anna Wańko tel. 16 624 03 43

- asp. szt. Stanisław Lewandowski tel. 16 624 03 42

Placówki prowadzące dożywianie:

Jadalnia „U Ojca Pio” przy kościele pw. NMP Królowej Polski (ul. 3 Maja 12 w Jarosławiu) – czynna od poniedziałku do soboty.
Kliknij aby posłuchać tekstu