Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

3,5 mln złotych dofinansowania na zapewnienie nierentownych linii komunikacji publicznej

3,5 mln złotych (3.383.625,10 zł), to kwota na jaką zostaną dofinansowane nierentowne linie autobusowe obsługiwane przez PKS Jarosław w powiatach jarosławskim, przeworskim i lubaczowskim w roku 2020. Przypomnijmy, że samorząd powiatu jarosławskiego jest właścicielem tego przewoźnika. Dodatkowo powiat bieszczadzki, w którym komunikację publiczną również zapewnia PKS Jarosław, dostanie 290 tys. złotych.

- Kwota 3,5 mln złotych przekłada się na dofinansowanie 98 nierentownych linii autobusowych o długości blisko 3 tysięcy kilometrów – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Jesteśmy największym beneficjentem rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych na Podkarpaciu, tuż za nami są powiaty jasielski i stalowowolski. Przypomnę także, że o takie dofinansowanie skutecznie staraliśmy się już dwukrotnie w 2019 roku i wyniosło ono do tej pory 1,2 mln złotych.

Umowę podpisano 20 grudnia 2019 r., w starostwie powiatowym w Jarosławiu. Jej sygnatariuszami byli starosta jarosławski Stanisław Kłopot, wicestarosta Mariusz Trojak oraz skarbnik powiatu Agnieszka Mroczka, a ze strony Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dyrektora wydziału infrastruktury Krzysztof Sopel w obecności dyrektora generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcina Zaborniaka. Podpisanie umowy było możliwe dzięki kontynuacji rządowego programu wspierania deficytowych połączeń, z którego w ostatnim kwartale tego roku skorzystało 24 beneficjentów na Podkarpaciu. W całym regionie dopłaty mają zostać przeznaczone na dofinansowanie 255linii komunikacyjnych o łącznej długości 8,5 tys. km, na kwotę 11 mln złotych.

Kliknij aby posłuchać tekstu