Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn.  „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
  1. Obszary programu, które będą realizowane w roku 2020:
a) obszar B  - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania;  

b) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

c)  obszar D – likwidacja barier transportowych;

d) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących

     aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

e)  obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” podane są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Wnioski dotyczące programu  należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (kancelaria, pokój nr 1) w terminie do 7 lutego 2020 r.

Kliknij aby posłuchać tekstu