Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

O pieniądzach na likwidację bezrobocia i komisji konkursowej na stanowisko dyrektora COM podczas sesji Rady Powiatu

Radni powiatowi podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 stycznia 2020 r., m.in. zatwierdzili do realizacji dwa projekty finansowane z Funduszu Pracy, które będą realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Rozmawiano o PKS Jarosław, a także wyłoniono skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Obydwa projekty dotyczące PUP w Jarosławiu, finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ich łączna wartość wynosi blisko 4,5 miliona złotych. Będą realizowane do końca tego roku i obejmą wg założeń ponad 400 osób pozostających bez zatrudnienia. - Co istotne nie musimy, jako samorząd powiatowy, dokładać do tych projektów własnych środków, tzw. wkładu własnego  – poinformował radnych starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

W skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora COM radni powołali: Stanisława Kłopota, jako przewodniczącego oraz Barbarę Stawarz (przedstawiciel Rady Społecznej COM) , Martę Kurpiel (naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych), Krzysztofa Cebulaka (radny, członek Zarządu Powiatu) i Piotra Ciska. Rada wyraziła także zgodę na zmianę porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Jarosławskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz określiła jako operatora PKS Jarosław.

Radni przyjęli m.in. również sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu oraz Starosty Jarosławskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. Ustalono także plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych Rady Powiatu na 2020 rok.

Kliknij aby posłuchać tekstu