Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Kontynuacja spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu jarosławskiego

Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay/CCO Public Domain MAKY_OREL Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay/CCO Public Domain MAKY_OREL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim zaprasza do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych.  

Spotkania odbywają się cyklicznie w ostatnie wtorki miesiąca. Terminy najbliższych spotkań to:

- 25 lutego

- 31 marca

- 28 kwietnia              w godz. 12.15 – 13.45,

- 26 maja

- 30 czerwca

- Grupę wsparcia tworzą osoby przeżywające podobne trudności i osoby pełniące podobną rolę, w tym wypadku funkcję rodziny zastępczej. Spotkania grup wsparcia dają możliwość uzyskania informacji wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia emocjonalnego, są źródłem inspiracji i motywacji do działania – informuje dyrektor PCPR Agnieszka Sikorska. – Wśród celów jest m.in.rozwijanie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w utrzymywaniu kontaktów i relacji dzieci z rodzicami biologicznymi oraz pomoc dzieciom w adaptacji do nowego środowiska rodzinnego i radzenia sobie ze stresem zmiany – dodaje Agnieszka Sikorska.

Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymują możliwość:

·           poczucia się częścią grupy ludzi, dla których ich problemy są ważne i którzy pragną ich wesprzeć,

·            doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),

·            inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,

·            pogłębienia wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),

·            przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,

·            zapobiegania wyczerpaniu i  wypaleniu. 

Zapraszamy do udziału!!!

 
Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu