Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

wtorek, 02 październik 2018

1 Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uruchamia  proces konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j....

Kliknij aby posłuchać tekstu