Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

wtorek, 13 listopad 2018

1 Nadleśnictwo Kańczuga informuje

Informacja w sprawie organizacji nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonymi pod nadzór przez Starostów: Łańcuckiego, Przeworskiego i Jarosławskiego, w ramach obowiązujących porozumień wraz z aneksami.
Od dnia...

2 Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej - w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2019 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do składu komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznegow zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieod...

3 Pozyskiwanie materiałów archiwalnych przez IPN

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zwraca się z prośbą o pomoc w pozyskiwaniu dokumentów archiwalnych wytworzonych przez związki i stowarzyszenia kombatanckie na terenie województwa podkarpackiego.

IPN nie wymaga, żeby przekazywana dokumentacja była opracowana i uporządkowana. Zostanie to wykonane przez archiwistów Instyt...
Kliknij aby posłuchać tekstu