Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

poniedziałek, 05 listopad 2018

1 Pikniki "Służymy Niepodległej"

10 listopada br. (sobota) o godz. 13.00, w siedemnastu polskich miastach we wszystkich województwach rozpoczną się pikniki pod hasłem „Służymy Niepodległej” zorganizowane z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorzy zapraszają do wspóln...

2 Prawdziwy, stuprocentowy legionista

O kpt. Serafinie Dobrzańskim przedwojenna prasa pisała „prawdziwy, stuprocentowy legionista”. To on w 1914 roku poprowadził do Krakowa, do polskich Legionów młodych mieszkańców Jarosławia i okolic. 8 listopada z okazji 100. rocznicy odzys...

3 Zakończenie projektu PO WER „Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł”

31 października 2018r. zakończyła się realizacja projektu  ” Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie  pochodziło z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Cele projektu:

Cel 1: Umożliwienie uczniom(przyszłym absolwentom)naszej szkoły zdobycie wiedzy, umiejętności i praktycznych rozwiązań przydatnych i pożądanych zarówno na lokalnym...

Kliknij aby posłuchać tekstu