Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

piątek, 29 maj 2020

1 Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 511 z późn. zm ) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szc...

2 List Starosty Jarosławskiego do Maturzystów

Drodzy Maturzyści!

W najbliższych dniach rozpocznie się jeden z najważniejszych egzaminów Waszego życia – MATURA 2020. Jego poprzeczka jest wysoka a ranga znacząca, gdyż egzamin ten to nie tylko sprawdzian zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności, ale przepustka...
Kliknij aby posłuchać tekstu