Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Uczeń „Mechanika” zwycięzcą konkursu „Elektron”

Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu "Elektron" został Dawid Kasieczka - uczeń klasy czwartej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, kształcący się w zawodzie technik elektronik.

Zaszczytne wyróżnienia dla absolwentów ZSTiO w Jarosławiu

W grudniu 2014 r., Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Mechaników Polskich zatwierdził wyniki Komisji Konkursowej w ramach VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół technicznych "TECHNIK ABSOLWENT 2014". Istotą tego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich.

Absolwenci "Mechanika" za całokształt swoich osiągnięć uzyskali w II etapie finałowym, organizowanym przez Główny Zarząd SIMP zaszczytne wyróżnienia: Michał Wereszczak w specjalności TECHNIK ELEKTRONIK oraz Krystyn Mazur w specjalności TECHNIK INFORMATYK.

Uczniowie w sposób godny i odpowiedzialny reprezentowali naszą szkołę. Dowiedli, że  można umiejętnie połączyć swoje pasje, zdolności i zainteresowania z zaangażowaniem uczących ich nauczycieli.

Zdobycie przez uczniów tego wyróżnienia jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w ZSTiO, a także czynnikiem mobilizującym społeczność szkolną do dalszej aktywności na płaszczyźnie wychowania i edukacji.

fot. ZSTiO

Dodatkowy nabór wniosków do MSiT: "Sport Wszystkich Dzieci"

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci". Wnioski można składać do 24 lutego 2015.

Program "Sport Wszystkich Dzieci" został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

1) Projekt "Mały Mistrz" (wysokość środków: 4 202 880 zł),

2) Projekt "MultiSport" (wysokość środków: 773 558 zł),

3) Wspieranie organizacji Wojewódzkich Finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Finałów Zawodów dla Uczniów Gimnazjów i Liceów" (wysokość środków: 2 800 000 zł)

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do dnia 23 lutego 2015 roku.

Dodatkowy nabór dotyczy także zadań:

1) Projekt "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży" (wysokość środków: 6 000 000 zł),

2) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik - organizacja ogólnopolskiego turnieju w piłkę siatkową "Orlik Volleymania" (wysokość środków: 595 000 zł),

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do dnia 24 lutego 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 9 marca 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu "Sport Wszystkich Dzieci" podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu