Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 67.
Platforma ePUAP

Obligacje komunalne

20 mln złotych. Tej wartości są obligacje komunalne uchwalone przez Radę Powiatu Jarosławskiego na ostatniej sesji. Ale istnieje bardzo duża szansa, ze dzięki tej decyzji na modernizację dróg w naszym powiecie trafi co najmniej... 40 mln złotych! Jak to możliwe? Wspomniane obligacje będą stanowić wkład własny powiatu do różnorodnych projektów, które przyniosą co najmniej drugie tyle środków.

Mówiąc krótko jedna złotówka z obligacji to co najmniej dwa złote wydane na polepszenie infrastruktury drogowej - mówi starosta jarosławski Tadeusz Chrzan - Dzięki naszym staraniom zostaną uruchomione środki m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011 czy rezerwy budżetowej Państwa. A każdy z tych programów to co najmniej 50 proc. dotacji. Warto było powalczyć o uchwalenie tej decyzji, bo chociaż niektórzy opozycyjni radni byli niechętni, to jednak w końcu udało się ich przekonać co do słuszności decyzji zgłoszonej przez Zarząd Powiatu - dodaje Tadeusz Chrzan.

Dokument obejmujący wszystkie planowane inwestycje obejmuje kilkanaście pozycji. Są wśród nich: przebudowa mostu na rzece Szkło w Łazach o wartości ponad 3 mln złotych (z tego wkład własny powiatu 1 810 tys. złotych), przebudowa drogi Jarosław - Kańczuga (wkład własny 1 810 tys.), remont drogi Cieszacin Wielki - Ożańsk (300 tys. środków własnych powiatu) czy budowa chodnika w Rokietnicy o wartości 500 tys. złotych (to także tylko wartość wkładu własnego). Wśród pozostałych należy wymienić także przebudowy i remonty dróg: Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice, Ryszkowa Wola - Korzenica, Helusz - Wola Węgierska, Makowisko - Bobrówka, Boratyn - Zamiechów, Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki. Planowane są także remonty ulic w Radymnie - Mickiewicza i Złota Góra. Ogółem jak szacuje Powiatowy Zarząd Dróg wszystkie prace obejmą około 100 km dróg powiatu, czyli blisko jedną czwartą.

Najpoważniejszą inwestycją jest na pewno budowa tzw. "drogi granicznej" - podsumowuje tą imponującą wyliczankę starosta jarosławski Tadeusz Chrzan - o wartości blisko 10 mln. złotych. Połowa z tych pieniędzy pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego, pozostałe to środki uzyskane z obligacji. Bardzo nam na niej zależało, bo jej wybudowanie zdecydowanie ułatwi komunikację mieszkańców gminy wiejskiej Jarosław, Pawłosiowa i południowej części miasta.

Obrady XLVI sesji Rady Powiatu

16 sierpnia odbyły się obrady kolejnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Wśród przyjętych przez radnych decyzji znalazła się uchwała w sprawie obligacji komunalnych. Radni zdecydowali się na emisję 20 tys. obligacji na łączną kwotę 20 mln. złotych. Większość z tych środków zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe.

Na inwestycje drogowe z obligacji przeznaczono blisko 17 mln. złotych. Warto tu dodać, że stanowią one w większości wkład własny powiatu do środków finansowych uzyskiwanych z różnych źródeł, np. funduszy europejskich. Oznacza to, że w rzeczywistości na budowę i modernizację dróg powiatowych trafi o wiele więcej pieniędzy.

Środki uzyskane z obligacji komunalnych zostaną przeznaczone także na inne cele. 1 mln. złotych trafi do Centrum Opieki Medycznej na wykonanie inwestycji dostosowujących placówkę do standardów założonych do realizacji na koniec 2012 roku (tzw. standaryzacja). Zostanie także nadbudowane i zmienione pokrycie dachowe w DPS w Sośnicy (wartość 1 355 tys.) oraz wymieniona stolarka okienna w budynkach COM oraz przychodniach POZ w Wiązownicy i Jarosławiu (wartość 700 tys. złotych).

Radni powiatowi wyrazili także zgodę na nabycie nieruchomości - położonej nad Sanem - w drodze darowizny od gminy miejskiej Jarosław. Zgodnie z planami Starosty Jarosławskiego Tadeusza Chrzana ma tam powstać teren rekreacyjny dla mieszkańców Jarosławia i okolic, już teraz zwany "Bulwarami Jarosławskimi".

W czasie sesji radni zapoznali się także z obecną sytuacją Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Przedstawił im ją dyrektor placówki Krzysztof Bałata.

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu