Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik

unia scalenia
 

                                 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn", "Jankowice" oraz "Rzeplin".

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji – 5 688 799,93 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 3 619 782,00 zł.

Obszar wsi Rzeplin wynosi 487,37 ha. Znajduje się tu 982 działki, a prawa właścicielskie przysługują 459 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to listopad 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice

unia scalenia

                                          

                                 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn", "Jankowice" oraz "Rzeplin".

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice – całkowity koszt operacji - 6 459 436,44 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 4 110 139,00 zł,

Obszar Jankowic wynosi 553,68 ha. Znajduje się tu 1 274 działki ewidencyjne, a prawa właścicielskie do nich przysługują 417 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to sierpień 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gm. Chłopice

unia scalenia

                                                         

                                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn", "Jankowice" oraz "Rzeplin".

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice – całkowity koszt operacji – 8 538 974,63 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 5 433 349,00 zł.

Obszar Boratyna wynosi 732,09 ha. W obszarze tym znajduje się 2 396 działek a prawa właścicielskie przysługują 611 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to sierpień 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

 

Powiat Jarosławski wyda kolejne miliony na scalenia

20 mln złotych. Tyle trafi na kolejne scalenia w powiecie jarosławskim. Umowę podpisano 7 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z udziałem marszałka Władysława Ortyla i członka Zarządu Województwa Piotra Pilcha. Tym razem prace scaleniowe obejmą wioski Jankowice, Rzeplin i Boratyn. Prowadzone u nas scalenia są jednymi z największych w Polsce, o ile nie największymi.

Do tej pory na Podkarpaciu zostały przeprowadzone dwa nabory dotyczące scaleń. W pierwszym, który odbył się w 2016 roku, podpisano 12 umów z 6 powiatami: jarosławskim, przeworskim, leżajskim, przemyskim, rzeszowskim i mieleckim na łączną kwotę ponad 137 mln złotych. - Wówczas do powiatu jarosławskiego na scalenia trafiło blisko 34 mln złotych, które zostały rozdysponowane na dwa zadania "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik" oraz „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gm. Pruchnik" - wyjaśnia starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. Z kolei w tegorocznym drugim naborze podpisanych zostało 5 umów z trzema powiatami: jarosławskim, przemyskim i rzeszowskim. Łącznie na scalenia gruntów w powiecie jarosławskim w ostatnich dwóch latach trafiło zatem bez mała 54 mln złotych. Uzyskane pieniądze powiaty - beneficjenci unijnych środków na scalenia - będą mogły wykorzystać zarówno na prace scaleniowe jak i na zagospodarowanie poscaleniowe.

Zdj. Adam Cyło (gospodarkapodkarpacka.pl) Dziękujemy!

Powiat Jarosławski otrzyma pieniądze na scalenia

Blisko 34 miliony złotych trafi na scalenia do Powiatu Jarosławskiego. To największa taka operacja na Podkarpaciu i jedna z większych w Polsce. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, 4 października przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego, w tym starosta Tadeusz Chrzan, podpisali umowy o przyznanie pomocy finansowej na operacje: "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik" i „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gm. Pruchnik”  w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uzyskanie pomocy finansowej warunkowało możliwość realizacji scaleń – tłumaczy starosta Tadeusz Chrzan - Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Sama realizacja następować będzie w 2 etapach: I etap - prace scaleniowe oraz II etap – zagospodarowanie poscaleniowe.

Umowy dotyczą:

1.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik – całkowity koszt operacji wynosi 21 080 813,97 zł

2.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji wynosi 12 579 460,40 zł

Obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5543 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Obszar Jodłówki wynosi z kolei 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3477 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Prace scaleniowe są już realizowane. Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji  w obszarze scalenia zarówno miasta Pruchnika jak i wsi Jodłówka to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to marzec 2021.

Nowe scalenia w powiecie jarosławskim

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zostały złożone przez Powiat Jarosławski wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operację "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ich wartość to blisko 34 miliony złotych. Dotyczą one:

1.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik–całkowity koszt operacji wynosi 21 080 813,97 zł

2.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik–całkowity koszt operacji wynosi 12 659 902,40 zł

Obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5566 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Obszar Jodłówki wynosi z kolei 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3 479 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Uzyskanie pomocy finansowej warunkuje możliwość realizacji wymienionych operacji. Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Sama realizacja następować będzie w 2 etapach: I etap - prace scaleniowe oraz II etap – zagospodarowanie poscaleniowe. Pozytywne rozpatrzenie wniosku kończy się zawarciem umowy o przyznanie pomocy. Termin rozpatrzenia wniosku upływa 27 września 2016 r.

Kolejna nagroda za scalenia

W ramach XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zdobyło I nagrodę za wzorową jakość wykonania projektu scalenia gruntów w obszarze wsi Roźwienica, Rudołowice i Mokra gm. Roźwienica w Powiecie Jarosławskim.

Celem Konkursu jest doskonalenie jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym, w tym promowanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji scaleń gruntów finansowanych ze środków wspólnotowych.

Nagrodzony projekt scalenia został zrealizowany w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjentem tej operacji jest Starosta Jarosławski. Starosta Jarosławski był również organem prowadzącym postępowanie scaleniowe, w ramach którego sporządzono nagrodzony projekt. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba w uznaniu zasług dla realizacji projektu scalenia wręczył Jerzemu Batyckiemu – Staroście Jarosławskiemu Dyplom uznania. Dyplom ten jest ukoronowaniem szerokiego horyzontu wiedzy i umiejętności oraz determinacji w rozwiązywaniu ogromu problemów jakie występują w tym działaniu.

W imieniu Starosty Jarosławskiego dyplom uznania odebrał Marek Skiba - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości.

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu