Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik

unia scalenia


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


20 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020".

Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym dwa z terenu Powiatu Jarosławskiego:

"Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik"

„Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gm. Pruchnik"

1.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 21 080 813,97 zł

2.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 12 579 460,40 zł

Obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5543 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Obszar Jodłówki wynosi z kolei 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3477 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Prace scaleniowe są już realizowane. Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia zarówno miasta Pruchnika jak i wsi Jodłówka to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to marzec 2021.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

Ostatnio zmienianyśroda, 20 czerwiec 2018 09:56
Kliknij aby posłuchać tekstu