Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Clipboard01

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

Nr projektu: RPPK.03.01.00-18-032/10

Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo Informacyjne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego

www.rpo.podkarpackie.pl

www.si.podkarpackie.pl

Beneficjent:Województwo Podkarpackie

Partnerzy: jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego

Wartość zadania dla Powiatu Jarosławskiego:  1 214 494,00 zł

Kwota dofinansowania zadania dla Powiatu Jarosławskiego: 1 016 187,00 zł

Wkład własny Powiatu Jarosławskiego: 198 307,00 zł

Okres realizacji: 07.2009 r. – 10.2014 r.

Opis projektu

Projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowany był w partnerstwie 160 podmiotów. Liderem projektu było Województwo Podkarpackie, zaś Partnerami projektu – jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego.

Cel projektu

Przedsięwzięcie miało na celu zapewnienie mieszkańcom Województwa Podkarpackiego możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez stworzenie Centralnego Portalu (seUI) udostepniającego ww. usługi realizowane przez poszczególne samorządy. Cel ten został zrealizowany dzięki wspólnej budowie środowiska dogodnego do wprowadzenia regionalnego systemu e-administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej. 

Efekty realizacji projektu

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej składa się z głównego węzła - Centrum Przetwarzania Danych (CPD), znajdującego się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz podłączonych do niego Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). U Partnerów projektu wdrożony został System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

Powiat Jarosławski w ramach projektu otrzymał nowy sprzęt komputerowy:
95 zestawów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 16 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem oraz 15 zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W ramach projektu rozbudowano pasywną infrastrukturę sieciową urzędu (sieć LAN) i dostarczono zestaw serwerowy oraz urządzenia aktywne. Dodatkowo zostały dostarczone 3 urządzenia wielofunkcyjne oraz 2 infomaty wewnętrzne.

Przedsięwzięcie PSEAP umożliwiło budowę sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu. Efektem realizacji projektu jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa, a co za tym idzie wzrost efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli. Projekt PSEAP, jako największe przedsięwzięcie teleinformatyczne regionu, w istotny sposób wpływa na spójny i zrównoważony rozwój całego Województwa Podkarpackiego.

Wykaz usług

W ramach projektu udostępniono usługi w IV poziomach dojrzałości. W centralnym Systemie e-Usług Internetowych (SeUI) udostępniono ok. 420 usług dostępnych za pośrednictwem Internetu. Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego mogą korzystać z ww. e-usług poprzez portal regionalny projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”: https://www.pseap.pl/.

Źródło: http://www.podkarpackie.pl/index.php/si/pseap/kalendarium, informacja własna,

  Kliknij aby posłuchać tekstu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Nr projektu: RPPK.03.01.00-18-032/10 Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo Informacyjne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego www.rpo.podkarpackie.pl www.si.podkarpackie.pl Beneficjent:Województwo Podkarpackie Partnerzy: jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego Wartość zadania dla Powiatu Jarosławskiego:  1 214 494,00 zł Kwota dofinansowania zadania dla Powiatu Jarosławskiego: 1 016 187,00 zł Wkład własny Powiatu Jarosławskiego: 198 307,00 zł Okres realizacji: 07.2009 r. – 10.2014 r. Opis projektu Projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowany był w partnerstwie 160 podmiotów. Liderem projektu było Województwo Podkarpackie, zaś Partnerami projektu – jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego. Cel projektu Przedsięwzięcie miało na celu zapewnienie mieszkańcom Województwa Podkarpackiego możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez stworzenie Centralnego Portalu (seUI) udostepniającego ww. usługi realizowane przez poszczególne samorządy. Cel ten został zrealizowany dzięki wspólnej budowie środowiska dogodnego do wprowadzenia regionalnego systemu e-administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej.  Efekty realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej składa się z głównego węzła - Centrum Przetwarzania Danych (CPD), znajdującego się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz podłączonych do niego Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). U Partnerów projektu wdrożony został System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Powiat Jarosławski w ramach projektu otrzymał nowy sprzęt komputerowy: 95 zestawów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 16 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem oraz 15 zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W ramach projektu rozbudowano pasywną infrastrukturę sieciową urzędu (sieć LAN) i dostarczono zestaw serwerowy oraz urządzenia aktywne. Dodatkowo zostały dostarczone 3 urządzenia wielofunkcyjne oraz 2 infomaty wewnętrzne. Przedsięwzięcie PSEAP umożliwiło budowę sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu. Efektem realizacji projektu jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa, a co za tym idzie wzrost efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli. Projekt PSEAP, jako największe przedsięwzięcie teleinformatyczne regionu, w istotny sposób wpływa na spójny i zrównoważony rozwój całego Województwa Podkarpackiego. Wykaz usług W ramach projektu udostępniono usługi w IV poziomach dojrzałości. W centralnym Systemie e-Usług Internetowych (SeUI) udostępniono ok. 420 usług dostępnych za pośrednictwem Internetu. Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego mogą korzystać z ww. e-usług poprzez portal regionalny projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”: https://www.pseap.pl/. Źródło: http://www.podkarpackie.pl/index.php/si/pseap/kalendarium, informacja własna, luty 29, 2016 Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu