Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych - informacja o rekrutacji!

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych! Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Aby Wam w tym pomóc udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod nazwą  vEdukacja Nabór:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/

W jednej bazie tego systemu znajdziecie 170 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego, z następujących miast i powiatów: bieszczadzkiego, dębickiego,  jasielskiego, jarosławskiego, leskiego, lubaczowskiego, mieleckiego, przeworskiego, Przemyśla,  ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego,  strzyżowskiego, Tarnobrzega.

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał:

od 15 czerwca br. do 10 lipca br.

1. Jeśli Wasza macierzysta szkoła podstawowa wprowadziła dane osobowe kandydatów powinniście otrzymać w  niej login i hasło do swojego konta.

2. UWAGA! Jeśli szkoła podstawowa nie zakładała dla Was konta powinniście to zrobić samodzielnie, zapamiętując login, jaki zostanie Wam nadany w systemie i ustalone przez siebie hasło – UCZNIOWIE SPOZA Powiatu Jarosławskiego.

Zanim jednak cokolwiek będziecie wykonywali w systemie zapoznajcie się dokładnie z przewodnikami, które są umieszczone w zakładce "Pliki do pobrania". Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją. Pierwszy z przewodników przeznaczony jest dla kandydata rejestrowanego przez szkołę podstawową, a drugi dla kandydata rejestrującego się samodzielnie.

W zakładce "Oferta szkół" zawarto opisy poszczególnych szkół i oddziałów. Z pewnością te informacje pozwolą Wam na bardziej świadome podejmowanie decyzji, co do wyboru szkół, do których będziecie kandydować.

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach!!! Im więcej oddziałów w nich wybierzecie, tym większą szansę będziecie mieli na to, aby zostać zakwalifikowanym do preferowanej szkoły.

Program „vEdukacja” działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów przez Ciebie wybranych. Kryterium wyboru stanowią zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane.

W zakładce "Statystyki" zawarte są informacje o ilości osób, które wybrały dany oddział w swoich preferencjach (liczby te są uaktualniane na bieżąco).Dane w pozostałych zakładkach umieszczane będą w późniejszym etapie rekrutacji. Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji.

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników edukacyjnych na zakończenie szkoły podstawowej oraz realizacji wytyczonych celów.

Procedura składania wniosków przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych w powiecie jarosławskim:

Termin: 15.06.2020 – 10.07.2020

UWAGA!  We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych!

1.    Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może przesłać pocztą tradycyjną, kurierem na adres szkoły  pierwszego wyboru (szkoła pierwszego wyboru – szkoła pierwsza, która uczeń wybrał we wniosku). We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych!

2.    Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły w formie skanu. We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych! Oryginał wniosku kandydat przynosi ze świadectwem i wynikiem egzaminu ośmioklasisty podczas kolejnego etapu. Wszystkie adresy oraz dane kontaktowe szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jarosławskim znajdują się w Elektronicznej ofercie edukacyjnej na stronie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod adresem:

http://informator.starostwo.jaroslaw.pl/

3.    Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może wrzucić do skrzynki wystawionej przed głównym wejściem do szkoły pierwszego wyboru lub na parterze szkoły w miejscu monitorowanym w godzinach od 8.00 do 14.30. O godzinie 14.30 skrzynka będzie zabierana do szkoły, a wnioski wyciągane. Upoważniony pracownik szkoły będzie rejestrował wpływające wnioski i weryfikował ich zgodność w systemie elektronicznym. We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych!

4.    Odpowiedzi na pytania dotyczące wypełniania wniosku będą udzielane telefonicznie przez pracownika sekretariatu szkoły. Wszystkie adresy oraz dane kontaktowe szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jarosławskim znajdują się w Elektronicznej ofercie edukacyjnej na stronie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod adresem: 

http://informator.starostwo.jaroslaw.pl/

5.    W przypadku wystąpienia niezgodności złożonego wniosku z system elektronicznym vEdukacja nastąpi uzgodnienie danych drogą telefoniczną. Dlatego, tak ważne jest podanie telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych!

Potwierdzeniem złożenia wniosku, będzie weryfikacja w systemie dokonywana przez szkołę w terminie 2 dni od wrzucenia wniosku do skrzynki, dostarczenia przesyłki pocztowej, kurierskiej lub przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail.

Jednocześnie przypominamy, że uczniowie z terenu Powiatu Jarosławskiego, uczący się w szkołach podstawowych objętych systemem  „vEdukacja” nie dostarczają kopii dokumentów, potwierdzają wolę nauki oryginałami dokumentów po ogłoszeniu  listy zakwalifikowanych do przyjęcia!!! Listy zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną ogłoszone 12 sierpnia 2020 r.

UWAGA! Uczniowie spoza terenu Powiatu Jarosławskiego, którzy samodzielnie założyli sobie konta dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie dokumentów!!!

0014

Kliknij aby posłuchać tekstu