Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

wtorek, 08 maj 2018

1 Uwaga! Ćwiczenia z zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

W dniach 11 – 12 maja 2018r., Starosta Jarosławski we współdziałaniu z Burmistrzem Miasta Pruchnik oraz Szefami służb, przeprowadzi Powiatowe Ćwiczenie pod kryptonimem „MAJ 2018”z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. W ćwiczeniu udział wezmą wydzielone siły i środki Starostwa Powiat...

2 Wolontariat. Skorzystaj z okazji!

Lokalne Centrum Wolontariatu, działające przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, ogłasza nabór na wolontariat. Szczegóły na plakacie oraz w załączniku.

3 RePeToNi 2018 – III Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

25 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu odbył się III Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie REPETONI 2018, którego tematem był „Mój przyjaciel”.  W tegorocznym przeglądzie swoje uzdolnienia artystyczne – plastyczne oraz aktorskie zaprezentowały dzieci oraz młodzież niepełnosprawni – uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas integracyjnych i zespołów terapeutycznych z placówek z terenu województwa podkarpackiego. Głównym celem Przeglądu jest szeroko pojęta integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie...
Kliknij aby posłuchać tekstu