Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Urząd bez barier

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ma siedzibę przy ulicy Jana Pawła II 17  (była droga krajowa nr 4).  Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla wózków inwalidzkich znajdują się przy wejściu od zaplecza budynku - dojazd z ulicy Kasprowicza. W budynku zainstalowano windę. Dojazd  od wjazdu dla wózków inwalidzkich do windy został oznakowany.

Punkt informacyjny dla osób niesłyszących i niedosłyszących znajduje się w pokoju nr 1 (Biurze Podawcze), na parterze budynku.

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn.  zm.) informujemy, że osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby niesłyszące) mogą komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu:

 • Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu:
                  - poniedziałek - czwartek od 7:00 do 15:00,
                  - piątek od 8:00 do 16:00,
 • Za pomocą faksu – numer 166246249,
 • Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana. Jednocześnie informujemy, że na parterze budynku w pokoju nr 1 wyznaczony pracownik starostwa posługuje się językiem migowym.
    Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Podawczym Starostwa, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na numer: 166246249 lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewoda  prowadzi rejestr tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy) i SKOGN (System Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) świadczących usługi na obszarze danego województwa. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne.
Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ma siedzibę  na parterze budynku, pokoje nr 13-20.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na swoją siedzibę na II pietrze budynku - pokoje 212-217
 • Obsługę dofinansowania w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - I piętro pokój nr 119, 127.
Kliknij aby posłuchać tekstu