Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dofinansowanie ze środków Państwow...

Bariery architektoniczne –  to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania…

Dofinansowanie sportu, kultury,...

Dofinansowanie dotyczy imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym i turystycznym organizowanych dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2…

Dofinansowanie ze środków Państwow...

Bariery techniczne –  to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało…

Dofinansowanie ze środków Państwow...

Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty. Dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jarosławskiego…
  Kliknij aby posłuchać tekstu Dofinansowanie ze środków Państwow... Bariery architektoniczne –  to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania… kwiecień 28, 2011 Dział: Dofinansowania Dofinansowanie sportu, kultury,... Dofinansowanie dotyczy imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym i turystycznym organizowanych dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2… kwiecień 28, 2011 Dział: Dofinansowania Dofinansowanie ze środków Państwow... Bariery techniczne –  to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało… kwiecień 28, 2011 Dział: Dofinansowania Dofinansowanie ze środków Państwow... Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty. Dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jarosławskiego… kwiecień 28, 2011 Dział: Dofinansowania
Kliknij aby posłuchać tekstu