środa, 20 Sie, 2014
   
Rozmiar tekstu
image image image image image image image image image image image
Gmina Chłopice
Gmina Jarosław
Gmina Laszki
Gmina Pawłosiów
Miasto i Gmina Pruchnik
Gmina Radymno
Gmina Rokietnica
Miasto Jarosław
Miasto Radymno
Gmina Roźwienica
Gmina Wiązownica
Teren gminy Chłopice należy do południowego pasma Pogórza Dynowskiego, a charakterystyczną cechą krajobrazu są rozległe wyżyny porozdzielane dolinami dopływów rzeki Łęg Rokietnicki (dopływ Sanu). Powierzchnia gminy wynosi 4 911 ha z czego 90% to użytki rolne, 3% lasy, zaś pozostała część stanowi zabudowę. Gmina liczy 5692 mieszkańców, zamieszkujących 7 sołectw: Łowce, Dobkowice, Zamiechów, Boratyn, Chłopice, Jankowice, Lutków.
Gmina położona jest w zachodniej części powiatu na obszarze zaliczanym do Doliny dolnego Sanu. Jej wschodnia część to już teren Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Gmina Jarosław sąsiaduje z miastem Jarosław i gminami: Wiązownica, Laszki, Radymno, Pawłosiów oraz gminami powiatu przeworskiego: Przeworsk, Tryńcza i Sieniawa. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa trasa E-4 Medyka-Zgorzelec oraz linie kolejowe łączące: Medykę z Tarnowem i Krakowem.
Gmina położona we wschodniej części powiatu jarosławskiego. W jej skład wchodzą sołectwa: Bobrówka, Charytany, Czerniawka, Korzenica, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trze­ci, Wietlin Wieś oraz Wysocko. Gmina zajmuje obszar 137,85 km2 , zamieszkiwany przez ok. 7200 mieszkań­ców. Jest jedną z większych w powiecie, przeciętna gęstość za­ludnienia kształtuje się na poziomie ok. 52 osób na km2.
Gmina położona jest przy drodze międzynarodowej E-40 (Zgorzelec - Korczowa - Przemyśl) i magistrali kolejowej Kraków - Przemyśl. Powierzchnia gminy zajmuje 4750 ha. Zamieszkuje ja 8230 mieszkańców. W skład gminy wchodzi dziewięć sołectw: Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Kidałowice, Maleniska, Ożańsk, Pawłosiów, Szczytna, Tywonia, Wierzbna. Gmina posiada bardzo dobre warunki glebowe do rozwoju produkcji rolnej, a czyste środowisko naturalne sprzyja produkcji ekologicznej żywności i rozwojowi gospodarki agroturystycznej.
Miasto i Gmina położona jest u progu Pogórza Karpackiego, w paśmie wzgórz przemysko-rzeszowskich. O dziejach gminy mówi się poprzez historię jej stolicy, Pruchnika - osady powstałej prawdopodobnie w XIV wieku. Powierzchnia gminy to 7826 ha, a tworzy ją miasto Pruchnik i 7 wiosek: Kramarzówka, Jodłówka, Hawłowice, Rozbórz Długi, Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Okrągły. Użytki rolne zajmują powierzchnię 5670 ha, lasy i grunty leśne - 1510 ha, pozostałe grunty i nieużytki - 646 ha.
Jako gmina wiejska funkcjonuje od 1992 r. i zajmuje południowo-wschodnią część powiatu jarosławskiego na obszarze stanowiącym pogranicze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Doliny dolnego Sanu. Powierzchnia gminy liczy 182 km2 i jest drugą pod względem wielkości powierzchni w powiecie jarosławskim, jak również liczby zamieszkującej ją ludności - liczba mieszkańców wynosi 11.700 osób.
Gmina położona jest w odległości 15 km na południe od miasta Jarosław. Sąsiaduje od zachodu z gminą Roźwienica, od północy z gminą Chłopice, od wschodu z gminami Orły i Żurawica (powiat przemyski) oraz od południa na niewielkim odcinku graniczy z gminą Krzywcza (powiat przemyski). Zajmuje powierzchnię 57 km2 i jest jedną z mniejszych gmin, nie tylko w powiecie jarosławskim, ale i w całym województwie podkarpackim. Zamieszkuje ją 4522 osób, co w stosunku do powierzchni gminy oznacza wskaźnik zaludnienie 79 osób/ km2.
Miasto jest miejscem krzyżowania się drogi międzynarodowej E40 - Wrocław - Kijów oraz krajowej Warszawa - Lublin - Przemyśl. Posiada również bezpośrednie i dogodne połączenie kolejowe na trasie Przemyśl - Wrocław. Jarosław stanowi ważny ośrodek usługowy, handlowy i produkcyjny zarówno dla przedsiębiorców, ale również mieszkańców dwóch powiatów (jarosławskiego i przeworskiego). Miasto pełni funkcję centrum handlowego i dystrybucyjnego dla wschodniej części województwa podkarpackiego.
Miasto położone jest przy drodze międzynarodowej E - 40, 13 km na południowy wschód od Jarosławia i 20 km od granicy państwa z Ukrainą. Miasto zajmuje obszar o powierzchni 13,6 km², a zamieszkane jest przez 5,8 tys. osób. Głównymi kierunkami rozwoju dla Radymna jest handel - wykorzystujący przygraniczne położenie oraz dogodne rozwiązania komunikacyjne (działa tu około 400 podmiotów gospodarczych), a także turystyka w oparciu o posiadany zbiornik wodny "ZEK" o powierzchni 70ha.
Gmina Roźwienica położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego w powiecie jarosławskim w odległości 9 km od Jarosławia. Graniczy z gminami Pawłosiów, Pruchnik, Rokietnica, Chłopice w powiecie jarosławskim oraz z gminą Krzywcza w powiecie przemyskim i gminą Zarzecze w powiecie przeworskim. Gmina zajmuje powierzchnię 71 km2 zamieszkałą przez 6531 osóbw sołectwach: Bystrowice, Chorzów, Cząstkowice, Czudowice, Mokra, Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice, Węgierka, Więckowice, Wola Węgierska, Wola Roźwienicka.
Gmina położona jest na równinach i niewielkich wzniesieniach Nadsania, w północnej części powiatu. Sąsiaduje od południa z gminą Laszki i Jarosław, od północy z gminą Stary Dzików (powiat lubaczowski) i Adamówka (powiat przeworski), od wschodu z gminą Oleszyce (powiat lubaczowski), a od zachodu z gminą Sieniawa (powiat przeworski). Gmina Wiązownica zajmuje obszar 244 km2 i jest największą powierzchniowo gminą w powiecie jarosławskim. Pod względem ilości mieszkańców zajmuje trzecie miejsce w powiecie po mieście Jarosławiu i Radymnie.
 
 
 

Aktualności


Uwaga - zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu
W dniu 9 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd": W rozdziale X ust. 2 "Tryb postępowania" otrzymał nowe brzmienie: Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:     1) W przypadku modułu I  - do dnia 30 sierpnia     2) W przypadku modułu II...
Plebiscyt Tygodnika Podkarpackiego „Życie Podkarpackie” na Sołtysa Roku 2014
14 sierpnia 2014 roku sołtys wsi Święte i radny Powiatu Jarosławskiego pan Marek Kisielewicz otrzymał tytuł Najlepszego Sołtysa Roku 2014 w Plebiscycie regionalnego tygodnika „Życie Podkarpackie”. To zaszczytne wyróżnienie odebrał z rąk redaktora Naczelnego gazety Pana Artura Wilguckiego. Starosta Jarosławski Jerzy Batycki pogratulował zwycięzcy i wręczył ufundowany przez Starostwo Powiatowe nowoczesny tablet, który usprawni pracę włodarza...
Zawiadomienie o L sesji Rady Powiatu Jarosławskiego Data 14.08.2014 | autor: Administrator
Zawiadomienie o L sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
Zawiadamiam niniejszym, że dnia 25 sierpnia 2014  r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady L sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szczybyło...
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Data 14.08.2014 | autor: Administrator
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Zjawisko:  Intensywne opady deszczu / Burze Stopień zagrożenia: 1/1 Biuro: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych  w Krakowie Obszar:  województwo podkarpackie Ważność: od  godz. 14:00 dnia 14.08.2014r. do godz. 22:00 dnia 14.08.2014r. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie wystąpią burze. Prognozowana łączna wysokość opadów od 15 mm do 20mm, lokalnie 30mm,  porywy  wiatru do...
Święto Wojska Polskiego Data 14.08.2014 | autor: Monika Maj
Święto Wojska Polskiego
Święto Wojska Polskiego 13 sierpnia 2014 roku na terenie Jednostki Wojskowej w Jarosławiu miały miejsce jarosławskie obchody święta Wojska Polskiego, ustanowionego na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej by następnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia na wyższe stopnie wojskowe. Wicestarosta Józef Szkoła składając gratulacje odznaczonym żołnierzom, wyraził...
„Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” – nabór wniosków
Przypominamy, że trwa nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2.000 zł do 5.000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Łączna pula środków,...
„Koronacja Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin” Data 04.08.2014 | autor: Magdalena Pszon
„Koronacja Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin”
2 sierpnia 2014 r. na jarosławskim rynku miała miejsce koronacja obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Korony poświęcone przez Papieża Franciszka II na wizerunek Najświętszej Marii Panny oraz Dzieciątka nałożył ks. Abp Metropolita Przemyski Józef Michalik w asyście ks. Abpa Edwarda Nowaka - sekretarza Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Stolicy Apostolskiej oraz...
Wojewódzkie Święto Policji w Jarosławiu Data 04.08.2014 | autor: Monika Maj
Wojewódzkie Święto Policji  w Jarosławiu
1 sierpnia 2014 roku na jarosławskim rynku odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej koncelebrowanej przez ks. abpa Józefa Michalika, Metropolitę Przemyskiego w kościele pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Następnie pododdziały Policji przemaszerowały na rynek, gdzie odbyła się główna część obchodów. Uczestniczyli w niej m.in. poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Wicewojewoda...
Ogłoszenie PWSTE w Jarosławiu o rekrutacji na kierunek Zarządzanie na rok akademicki 2014/2015.
Szanowni Państwo, Pragnę Państwa poinformować, iż w Instytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu trwa rekrutacja na kierunek Zarządzanie – studia licencjackie (trzyletnie) oraz studia magisterskie (dwuletnie) na rok akademicki 2014/2015.Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (bezpłatnie) i niestacjonarnym, a także dostosowując do potrzeb studenta możliwe jest uruchomienie zajęć w godzinach popołudniowych (w ramach studiów stacjonarnych).Wiedza i...
System kolejkowy w Wydziale Komunikacji Data 25.07.2014 | autor: Monika Szarnik
System kolejkowy w Wydziale Komunikacji
Wczoraj (24 lipca) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego uruchomiono system kolejkowy. Ma on usprawnić obsługę klientów, którzy korzystają z usług związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy. Jednocześnie zwiększono ilość stanowisk ds. rejestracji do 10. W ramach nowego systemu w holu II piętra zainstalowano biletomat, w którym klient wybiera rodzaj sprawy spośród czterech kategorii: A...
Wędkarski Puchar Starosty Data 21.07.2014 | autor: Monika Szarnik
Wędkarski Puchar Starosty
W niedzielę, 20 lipca, na akwenie w Wietlinie odbyły się otwarte wędkarskie zawody spławikowe o Puchar Starosty Jarosławskiego. Wystartowało 23 zawodników, a o zachowanie zasad fair play zadbali kapitan sportowy Koła San PZW w Jarosławiu Henryk Chmielowski i sędzia wagowy Henryk Kotyla. Puchar przewodni Starosty Jarosławskiego trafił do Koła San PZW w Jarosławiu, drugie miejsce zajęła reprezentacja...
71 rocznica Zbrodni Wołyńskiej Data 11.07.2014 | autor: Monika Maj
71 rocznica Zbrodni Wołyńskiej
11 lipca na Starym Cmentarzu przy tablicy upamiętniającej ofiary Zbrodni Wołyńskiej spotkali się m.in.  wicestarosta jarosławski Józef Szkoła, wiceburmistrz Jarosławia Bogdan Wołoszyn, wiceprezes jarosławskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Artur Dobrucki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Dariusz Jasiewicz oraz przedstawiciele służb mundurowych, aby wspólnie oddać hołd pomordowanym. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu RP i wspólną...
Nowy jarosławski Komendant Data 09.07.2014 | autor: Monika Szarnik
Nowy jarosławski Komendant
W obecności m.in. Starosty Jarosławskiego Jerzego Batyckiego 8 lipca akt mianowania na Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu odebrał młodszy inspektor Ryszard Kornaga. Nominację nowy komendant odebrał z rąk zastępcy Podkarpackiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomira Szczupaka w trakcie uroczystej odprawy kierownictwa KPP w Jarosławiu. Mł. insp. Ryszard Kornaga był dotąd Komendantem Powiatowym Policji w Przeworsku, wcześniej pełnił kierownicze...
 

Mapa powiatu

Kliknij obszar mapy aby przejść do wybranych informacji...
Geoportal powiatowy

Programy pomocowe

Zapowiedzi wydarzeń

No articles to show

Polecane strony

Odwiedziny

Nowości oświatowe


Spotkanie z Bogdanem Zającem w ZSBiO Data 09.07.2014 | autor: Administrator
Spotkanie z Bogdanem Zającem w ZSBiO
W środę 25 czerwca br. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odwiedził niecodzienny gość. Był nim Bogdan Zając –...
Kopernik na zielonej szkole Data 02.07.2014 | autor: Administrator
Kopernik na zielonej szkole
W dniach 12 - 18 czerwca 2014r. klasy Ig i IIg wzięły udział w zajęciach „zielonej szkoły” pod hasłem: „Suwalszczyzna...
Kolejne staże uczniów „Spożywczaka” zakończone Data 02.07.2014 | autor: Administrator
Kolejne staże uczniów „Spożywczaka” zakończone
30 beneficjentów projektu Leonardo da Vinci "Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy" zakończyło czterotygodniowe staże...
Starostwo Powiatowe Jarosław ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosławtel: +48 16 624 62 00fax: +48 16 624 62 49 realizacja: nexim.net