środa, 03 Wrz, 2014
   
Rozmiar tekstu
image image image image image image image image image image image
Gmina Chłopice
Gmina Jarosław
Gmina Laszki
Gmina Pawłosiów
Miasto i Gmina Pruchnik
Gmina Radymno
Gmina Rokietnica
Miasto Jarosław
Miasto Radymno
Gmina Roźwienica
Gmina Wiązownica
Teren gminy Chłopice należy do południowego pasma Pogórza Dynowskiego, a charakterystyczną cechą krajobrazu są rozległe wyżyny porozdzielane dolinami dopływów rzeki Łęg Rokietnicki (dopływ Sanu). Powierzchnia gminy wynosi 4 911 ha z czego 90% to użytki rolne, 3% lasy, zaś pozostała część stanowi zabudowę. Gmina liczy 5692 mieszkańców, zamieszkujących 7 sołectw: Łowce, Dobkowice, Zamiechów, Boratyn, Chłopice, Jankowice, Lutków.
Gmina położona jest w zachodniej części powiatu na obszarze zaliczanym do Doliny dolnego Sanu. Jej wschodnia część to już teren Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Gmina Jarosław sąsiaduje z miastem Jarosław i gminami: Wiązownica, Laszki, Radymno, Pawłosiów oraz gminami powiatu przeworskiego: Przeworsk, Tryńcza i Sieniawa. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa trasa E-4 Medyka-Zgorzelec oraz linie kolejowe łączące: Medykę z Tarnowem i Krakowem.
Gmina położona we wschodniej części powiatu jarosławskiego. W jej skład wchodzą sołectwa: Bobrówka, Charytany, Czerniawka, Korzenica, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trze­ci, Wietlin Wieś oraz Wysocko. Gmina zajmuje obszar 137,85 km2 , zamieszkiwany przez ok. 7200 mieszkań­ców. Jest jedną z większych w powiecie, przeciętna gęstość za­ludnienia kształtuje się na poziomie ok. 52 osób na km2.
Gmina położona jest przy drodze międzynarodowej E-40 (Zgorzelec - Korczowa - Przemyśl) i magistrali kolejowej Kraków - Przemyśl. Powierzchnia gminy zajmuje 4750 ha. Zamieszkuje ja 8230 mieszkańców. W skład gminy wchodzi dziewięć sołectw: Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Kidałowice, Maleniska, Ożańsk, Pawłosiów, Szczytna, Tywonia, Wierzbna. Gmina posiada bardzo dobre warunki glebowe do rozwoju produkcji rolnej, a czyste środowisko naturalne sprzyja produkcji ekologicznej żywności i rozwojowi gospodarki agroturystycznej.
Miasto i Gmina położona jest u progu Pogórza Karpackiego, w paśmie wzgórz przemysko-rzeszowskich. O dziejach gminy mówi się poprzez historię jej stolicy, Pruchnika - osady powstałej prawdopodobnie w XIV wieku. Powierzchnia gminy to 7826 ha, a tworzy ją miasto Pruchnik i 7 wiosek: Kramarzówka, Jodłówka, Hawłowice, Rozbórz Długi, Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Okrągły. Użytki rolne zajmują powierzchnię 5670 ha, lasy i grunty leśne - 1510 ha, pozostałe grunty i nieużytki - 646 ha.
Jako gmina wiejska funkcjonuje od 1992 r. i zajmuje południowo-wschodnią część powiatu jarosławskiego na obszarze stanowiącym pogranicze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Doliny dolnego Sanu. Powierzchnia gminy liczy 182 km2 i jest drugą pod względem wielkości powierzchni w powiecie jarosławskim, jak również liczby zamieszkującej ją ludności - liczba mieszkańców wynosi 11.700 osób.
Gmina położona jest w odległości 15 km na południe od miasta Jarosław. Sąsiaduje od zachodu z gminą Roźwienica, od północy z gminą Chłopice, od wschodu z gminami Orły i Żurawica (powiat przemyski) oraz od południa na niewielkim odcinku graniczy z gminą Krzywcza (powiat przemyski). Zajmuje powierzchnię 57 km2 i jest jedną z mniejszych gmin, nie tylko w powiecie jarosławskim, ale i w całym województwie podkarpackim. Zamieszkuje ją 4522 osób, co w stosunku do powierzchni gminy oznacza wskaźnik zaludnienie 79 osób/ km2.
Miasto jest miejscem krzyżowania się drogi międzynarodowej E40 - Wrocław - Kijów oraz krajowej Warszawa - Lublin - Przemyśl. Posiada również bezpośrednie i dogodne połączenie kolejowe na trasie Przemyśl - Wrocław. Jarosław stanowi ważny ośrodek usługowy, handlowy i produkcyjny zarówno dla przedsiębiorców, ale również mieszkańców dwóch powiatów (jarosławskiego i przeworskiego). Miasto pełni funkcję centrum handlowego i dystrybucyjnego dla wschodniej części województwa podkarpackiego.
Miasto położone jest przy drodze międzynarodowej E - 40, 13 km na południowy wschód od Jarosławia i 20 km od granicy państwa z Ukrainą. Miasto zajmuje obszar o powierzchni 13,6 km², a zamieszkane jest przez 5,8 tys. osób. Głównymi kierunkami rozwoju dla Radymna jest handel - wykorzystujący przygraniczne położenie oraz dogodne rozwiązania komunikacyjne (działa tu około 400 podmiotów gospodarczych), a także turystyka w oparciu o posiadany zbiornik wodny "ZEK" o powierzchni 70ha.
Gmina Roźwienica położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego w powiecie jarosławskim w odległości 9 km od Jarosławia. Graniczy z gminami Pawłosiów, Pruchnik, Rokietnica, Chłopice w powiecie jarosławskim oraz z gminą Krzywcza w powiecie przemyskim i gminą Zarzecze w powiecie przeworskim. Gmina zajmuje powierzchnię 71 km2 zamieszkałą przez 6531 osóbw sołectwach: Bystrowice, Chorzów, Cząstkowice, Czudowice, Mokra, Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice, Węgierka, Więckowice, Wola Węgierska, Wola Roźwienicka.
Gmina położona jest na równinach i niewielkich wzniesieniach Nadsania, w północnej części powiatu. Sąsiaduje od południa z gminą Laszki i Jarosław, od północy z gminą Stary Dzików (powiat lubaczowski) i Adamówka (powiat przeworski), od wschodu z gminą Oleszyce (powiat lubaczowski), a od zachodu z gminą Sieniawa (powiat przeworski). Gmina Wiązownica zajmuje obszar 244 km2 i jest największą powierzchniowo gminą w powiecie jarosławskim. Pod względem ilości mieszkańców zajmuje trzecie miejsce w powiecie po mieście Jarosławiu i Radymnie.
 
 
 

Aktualności


Ruszył nowy rok szkolny w Zespole Szkół Technicznych I Ogólnokształcących Im. Stefana Banacha w Jarosławiu
Dnia 1 września 2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. To ważny dzień dla wszystkich uczniów, szczególny zaś dla „pierwszaków”, których w imieniu całej społeczności naszej szkoły powitała  uczennica klasy III Lh - Klaudia Budzińska . Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego  odśpiewania hymnu narodowego. Uroczystego rozpoczęcia...
Rok zawodowców Data 01.09.2014 | autor: Monika Szarnik
Rok zawodowców
Około 6 tysięcy uczniów rozpoczęło dziś naukę w prowadzonych przez powiat jarosławski szkołach ponadgimnazjalnych. Rok szkolny 2014/2015 został przez minister edukacji ogłoszony „Rokiem szkoły zawodowców”. Tymczasem dla ośmiu powiatowych placówek, biorących udział w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców”, priorytet kształcenia technicznego datuje się co najmniej od 2012 r., kiedy to projekt się rozpoczął. W jednej ze szkół –...
INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ
INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria Od lutego 2014 r. występują zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w państwach Afryki Zachodniej. Początek choroby jest nagły i charakteryzuje się objawami grypopodobnymi. W przypadku: 1. Wystąpienia takich objawów jak: Gorączka, bóle mięśni, osłabienie, ból głowy i gardła, wysypka, wymioty, biegunka lub krwawienia w okresie 3 tygodni od...
Mała Akademia Słodkości w Jarosławiu Data 29.08.2014 | autor: Monika Szarnik
Mała Akademia Słodkości w Jarosławiu
Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szczybyło i Starosta Jarosławski Jerzy Batycki 28 sierpnia uczestniczyli w uroczystym otwarciu małej Akademii Słodkości w należącej do Mondelez Polska Production Sp. z o.o. Fabryce Ciastek w Jarosławiu. W sali kinowej, wyposażonej w odrestaurowane fotele, pochodzące z jarosławskiego kina Westerplatte, o idei Małej Akademii Słodkości opowiadał dyrektor jarosławskiej Fabryki Michał Napieracz. Akademia powstała z...
Uwaga - zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu
W dniu 9 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd": W rozdziale X ust. 2 "Tryb postępowania" otrzymał nowe brzmienie: Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:     1) W przypadku modułu I  - do dnia 30 sierpnia     2) W przypadku modułu II...
Ogłoszenie o  rekrutacji szkół do  Projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim”
Z dniem 1 września 2013 r. Powiat Jarosławski rozpoczął realizację Projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim przez stworzenie i...
Awansowani na nowy rok Data 28.08.2014 | autor: Monika Szarnik
Awansowani na nowy rok
Dwudziestu trzech nauczycieli z prowadzonych przez Powiat Jarosławski szkół i placówek oświatowych wkroczy w nowy rok szkolny 2014/2015 z wyższym stopniem awansu zawodowego. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 27 sierpnia odebrali z rąk Starosty Jarosławskiego Jerzego Batyckiego i naczelnika Wydziału Oświaty Adama Pióro pedagodzy z: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu:- Marek Hołowacz,-...
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Data 27.08.2014 | autor: Administrator
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Zjawisko:  Intensywne opady deszczu Stopień zagrożenia: 1 Biuro: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych  w Krakowie Obszar:  województwo podkarpackie – Beskid Niski i Bieszczady Ważność: od  godz. 08:00 dnia 27.08.2014r. do godz. 20:00 dnia 27.08.2014r. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35mm, Prawdopodobieństwo:   85% Uwagi: Brak Czas wydania: 2014-08-26  godz. 19:10 Dyżurny...
50 sesja Rady Powiatu Jarosławskiego Data 26.08.2014 | autor: Monika Szarnik
50 sesja Rady Powiatu Jarosławskiego
Obrady poniedziałkowej (25 sierpnia), 50 sesji Rady Powiatu Jarosławskiego poświęcone były głównie sytuacji Centrum Opieki Medycznej. Sesja rozpoczęła się od informacji o wygranej radnego powiatowego i jednocześnie sołtysa wsi Święte (gm. Radymno), Marka Kisielewicza w plebiscycie Tygodnika Życie Podkarpackie na Sołtysa Roku 2014. Wygranej Sołtysowi Roku gratulowali przewodniczący Rady Leszek Szczybyło i starosta Jerzy Batycki oraz pozostali...
Aktywny wypoczynek Data 26.08.2014 | autor: Administrator
Aktywny wypoczynek
Pływanie kajakami, przejażdżki bryczką, jazda konna, wizyta w Parku Adrenalina, gry zespołowe, spacery po malowniczych zakątkach Radawy – to tylko nieliczne atrakcje, z których korzystają dzieci i młodzież – uczestnicy placówek prowadzonych przez PSOUU Koło w Jarosławiu. Wyjazd 30 osób niepełnosprawnych do pobliskiej Radawy był możliwy dzięki uczestnictwu w projekcie pn. „Wypoczywaj aktywnie na radawskim szlaku” – poznawanie...
Zespół Pieśni i Tańca „Jarosław” Powiatowego Ogniska Baletowego w Grecji
Wyjątkową nagrodę otrzymają podopieczni Zespołu Pieśni i Tańca „Jarosław” Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu, wyjeżdżając w poniedziałek (18 bm.) na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Grecji. Nasz Zespół wraz z częstochowskim Zespołem będzie reprezentował Polskę. Wyjazd jest możliwy dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Festiwal odbędzie się w Litohoro - Platamona - Dion. Pieria jest to kraina...
Zapraszamy na VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej Data 22.08.2014 | autor: Administrator
Zapraszamy na VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej
Starosta Jarosławski Jerzy Batycki zaprasza mieszkańców powiatu jarosławskiego do uczestnictwa w VI Międzynarodowym Festiwalu Kultury Kresowej, współfinansowanym przez Powiat Jarosławski.   ...
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Data 21.08.2014 | autor: Administrator
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Zjawisko:  Intensywne opady deszczu Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW – PIB Oddział w Kraków Obszar:  województwo podkarpackie Ważność: od  2014-08 -21 godz. 02:00   do 2014-08-21  godz. 17:00 Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym                   i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm. Największa                     intensywność zjawiska przewidywana jest w południowej połowie...
 

Mapa powiatu

Kliknij obszar mapy aby przejść do wybranych informacji...
Geoportal powiatowy

Programy pomocowe

Zapowiedzi wydarzeń

No articles to show

Polecane strony

Odwiedziny

Nowości oświatowe


Spotkanie z Bogdanem Zającem w ZSBiO Data 09.07.2014 | autor: Administrator
Spotkanie z Bogdanem Zającem w ZSBiO
W środę 25 czerwca br. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odwiedził niecodzienny gość. Był nim Bogdan Zając –...
Kopernik na zielonej szkole Data 02.07.2014 | autor: Administrator
Kopernik na zielonej szkole
W dniach 12 - 18 czerwca 2014r. klasy Ig i IIg wzięły udział w zajęciach „zielonej szkoły” pod hasłem: „Suwalszczyzna...
Kolejne staże uczniów „Spożywczaka” zakończone Data 02.07.2014 | autor: Administrator
Kolejne staże uczniów „Spożywczaka” zakończone
30 beneficjentów projektu Leonardo da Vinci "Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy" zakończyło czterotygodniowe staże...
Starostwo Powiatowe Jarosław ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosławtel: +48 16 624 62 00fax: +48 16 624 62 49 realizacja: nexim.net