Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Kolejne dwie umowy na unijne projekty podpisane!

Podpisano dwie kolejne umowy dotyczące projektów realizowanych przez Powiat Jarosławski dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Mowa o „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” (projekt wart ponad 11,5 mln zł, przy dofinansowaniu blisko 10 mln zł.) oraz „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” (dofinansowanie w wysokości blisko 360 tys. złotych).

Przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego, na czele z Tadeuszem Chrzanem, starostą jarosławskim umowy podpisali 15 grudnia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (CKP kształci zawodowo) oraz Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie (Kompleksowa termomodernizacja).

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE dotyczy Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Centrum Kształcenia Praktycznego i będzie kosztować dokładnie 11 556 060,68 zł, przy 85% dofinansowaniu z RPO WP. To największa kwota dofinansowania unijnego z wszystkich złożonych wniosków na Podkarpaciu. – wyjaśnia Tadeusz Chrzan - Według planów prace rozpoczną się i zakończą w 2017 roku.

efrr

Z kolei CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu to projekt, którego głównym celem jest poprawa jakości kształcenia w CKP w Jarosławiu. - Chodzi o wzmocnienie bazy edukacyjnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, co w dalszym okresie czasu umożliwi łatwiejsze przechodzenie młodzieży z etapu edukacji do sfery zawodowej. – mówi starosta Chrzan.

W ramach projektu za 397 531,25 zł (także przy 85% dofinansowaniu ze źródeł unijnych) jest m.in. realizacja staży i praktyk dla uczniów CKP, szkolenia i kursy dla uczniów oraz doposażenie pracowni. Będzie też zakupiony nowy samochód do nauki jazdy.

 

efs

 

Kliknij aby posłuchać tekstu