Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Pieniądze z funduszy europejskich pozyskane przez Powiat Jarosławski - informacja na półmetku obecnego okresu finansowania

Obecnie Powiat Jarosławski realizuje 6 projektów współfinansowanych z pieniędzy unijnych, nie licząc tych prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy. Z tego źródła pozyskał już 23 mln zł. A do tego dochodzi jeszcze 3 projekty, gdzie Powiat Jarosławski jest partnerem, czyli kolejne 46,5 mln złotych. Według zapowiedzi Tadeusza Chrzana, starosty jarosławskiego, to nie ostatnie konkursy w prowadzonych przez fundusze europejskie naborach, w których wystartuje Powiat.

Powiat Jarosławski realizuje swoje projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

Edukacja

·         Przedszkolaki gotowe na start (Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej)

Wartość całkowita projektu – 197 488,75 zł

Wartość dofinansowania z UE – 167 865,43 zł

Planowana realizacja: 2016 – 2017

·         Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim (Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”)

Wartość całkowita projektu – 4 935 250,02 zł

Wartość dofinansowania z UE – 4 194 962,51 zł

Planowana realizacja: 2016 – 2018

·         CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu (Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”)

Wartość całkowita projektu – 397 531,25 zł

Wartość dofinansowania z UE – 337 264,06 zł

Planowana realizacja: 2016 – 2018

·         Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu (działanie 6.4.2 „Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ)

Wartość całkowita projektu – 3 562 829,00 zł

Wartość dofinansowania z UE – 2 999 902,00 zł

Planowana realizacja: 2017

Czysta energia

·         Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE (3.2)

Wartość całkowita projektu – 11 556 060,68 zł

Wartość dofinansowania z UE – 9 694 952,60 zł

Planowana realizacja: 2017  r. (dotyczy Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Centrum Kształcenia Praktycznego)

Inwestycje drogowe

·         Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1725R Jarosław – Pawłosiów, nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław (5.1)

Wartość projektu: 6 504 555,72 zł

Wartość dofinansowania z UE – 5 528 872,36 zł

Planowana realizacja: 2017

Szczegóły na stronie http://starostwo.jaroslaw.pl/fundusze oraz www.mapadotacji.gov.pl

fun eurp abcd

Kliknij aby posłuchać tekstu