Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

COM w podkarpackiej sieci szpitali. Będą także obligacje na kolejne inwestycje w placówce.

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zostało zaliczone do drugiego stopnia podkarpackich szpitali w opublikowanym 27 czerwca „Wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)”. Ważną decyzję w kontekście inwestycji w jarosławskim szpitalu podjęto także podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.

Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ na 4 lata, do 2021 roku. Sieć będzie obejmować również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. 

Pierwszy stopień, to głównie szpitale o zasięgu powiatowy, drugi stopień szpitale o zasięgu ponadpowiatowym, a trzeci szpitale o zasięgu wojewódzkim. Decydują o tym prowadzone procedury.

Oprócz COM szpitale II stopnia to placówki w Jaśle, Przeworsku, Stalowej Woli, ZOZ nr 1 Rzeszowie (tzw. miejski przy ulicy Rycerskiej), Tarnobrzegu (wojewódzki), Krośnie (wojewódzki), Kliniczny szpital Wojewódzki nr 1 im Chopina w Rzeszowie, Nowe Techniki Medyczne Szpital im Świętej Rodziny w Rudnej Małej. Pełen wykaz z podziałem na stopnie dostępny jest w załączniku.

W jarosławskim szpitalu prowadzona jest cały czas inwestycja związana z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Koszt to 21,8 mln złotych (zdjęcia z budowy wykonane 26 czerwca poniżej). Podczas sesji 27 czerwca zapadła zaś decyzja o emisji dwóch transz obligacji przychodowych, na lata 2017-2018, w wysokości 25 mln złotych. Środki uzyskane z obligacji będą zabezpieczeniem na zadania inwestycyjne w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – realizowane obecnie, ale także połączenia obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii (oraz dostosowanie sal do odpowiednich wymogów) i utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym lądowiskiem. - Emisja obligacji nie oznacza, że Powiat zrezygnował z pozyskania na te cele środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i funduszy unijnych – mówił podczas sesji Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Wręcz odwrotnie. Są duże szanse na ich pozyskanie, a obligacje zabezpieczają realizację już rozpoczętych działań.

O przyszłości szpitala w Jarosławiu można też posłuchać w wywiadzie dostępnym TUTAJ

Kliknij aby posłuchać tekstu