Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja Starosty Jarosławskiego odnośnie procedury wyłaniania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu

RPP.521.1.2017
Jarosław, 31 VII 2017 r.

 

Informacja Starosty Jarosławskiego odnośnie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817) na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu

25 lipca br. upłynął termin zgłaszania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817) na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu. Do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wpłynęły zgłoszenia 3 kandydatów:

1.       Kłoda Krystyna Maria - organizacja rekomendująca: Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych;

2.       Urbaniak Katarzyna - organizacja rekomendująca: Polskie Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jarosławiu

3.       Wilk Jan - organizacje rekomendujące: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu oraz Spółdzielnia Socjalna „Ogród dokumentów”.

Zgodnie z § 10 Załącznika do Uchwały Nr XVIII/179/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 marca 2012 r. - Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu w przypadku, gdy lista kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu zawiera mniej niż 5 nazwisk Zarząd może:

1.       odstąpić od powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu;

2.       ponowić procedurę wyboru pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie powiatu jarosławskiego na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2017 roku Zarząd Powiatu Jarosławskiego podjął decyzję o ponowieniu procedury wyboru członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

Kliknij aby posłuchać tekstu