Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

W gronie nominowanych do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

Powiat Jarosławski otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizowany projekt Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym wyróżnienia jest sekcja "Rzecz o Innowacjach". Partnerem merytorycznym nagrody jest zaś Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnokrajowe wyróżnienie doceniające innowacyjne projekty, które realizowane są zarówno w ramach programów unijnych, jak i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Organizacje te przez swoje innowacyjne inwestycje oraz rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski.

Oficjalne wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce podczas Forum Inteligentnego Rozwoju 2017, które odbędzie się 23 i 24 października 2017 w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa.

Lista laureatów nagrody edycja 2016

- Celem nominowanego projektu „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu – opisuje Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Ma to nastąpić poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej, a tym samym podwyższenie poziomu kształcenia i lepszego dostosowania profilu kształcenia do wymogów rynku pracy.

Wartość projektu to niemalże 3 mln złotych, przy 85% dofinansowaniu z pieniędzy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres rzeczowy to wyposażenie 18 pracowni w CKP w Jarosławiu m.in. eksploatacji urządzeń i systemów energii odnawialnej czy elektroniki i mikroinstalacji elektrycznych. 13 z nich zostanie doposażonych oraz powstanie 5 nowych pracowni.

efrr

 

Kliknij aby posłuchać tekstu