Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

„Za życiem” i „Nawigator”

29 listopada odbyła się 42. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni w jej trakcie podjęli m.in. decyzje dotyczące realizacji programu rządowego „Za życiem”, projektu „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” oraz przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Powiat jarosławski wyraził zgodę na przyjęcie od Ministerstwa Edukacji Narodowej zadania publicznego, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na jego realizację w latach 2017 – 2021, otrzyma 575 tys. złotych z budżetu państwa, bez potrzeby wkładu własnego. Placówką bezpośrednio realizującą to zadanie będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu.

„Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” to projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Ogród dokumentów”, której współzałożycielem jest Powiat Jarosławski. Projekt jest w całości finansowany przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w kwocie 233 tys. złotych, zaś radni podczas dzisiejszej sesji poręczyli to zadanie. Projekt zakłada tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających problemy z zatrudnieniem.

Podczas obrad radni wybrali także dwóch członków Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej przy Staroście Jarosławskim. Zostali nimi Józef Szkoła i Jan Żołyniak.

Kliknij aby posłuchać tekstu