Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Kolejna promesa dla Powiatu Jarosławskiego na naprawę drogi

Zdjęcie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Zdjęcie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Powiat Jarosławski otrzymał 390 tys. złotych z rządowych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze trafią na przebudowę blisko dwóch kilometrów drogi powiatowej Nowy Miękisz – Charytany. Stosowną promesę odebrał starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, podczas uroczystości zorganizowanej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyła przedstawicielom gmin i powiatów 5 kwietnia. Blisko 50,5 mln zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i będzie przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2017.

W wydarzeniu wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści: Krystyna Wróblewska, Wojciech Buczak, Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Miazga i Rafał Weber.
Kliknij aby posłuchać tekstu