Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Absolutorium za rok 2017 uchwalone

Starosta Jarosławski i Zarząd Powiatu Jarosławskiego, podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 27 czerwca, otrzymali absolutorium za 2017 rok. Za było 19 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.  W opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu „(…) realizując zadania związane z wykonaniem budżetu Zarząd Powiatu kierował się zasadą celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodnie z prawem gospodarował środkami publicznymi”. Pozytywnie do realizacji budżetu Powiatu Jarosławskiego na przestrzeni 2017 r. odniosła się również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Z informacji otrzymanych przez radnych wynika, że zaplanowane w budżecie powiatu na 2017 rok dochody budżetowe po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 153.116.083,65 zł i wykonane zostały w wysokości 148.793.412,88  tj. 97,18%. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 138.709.944,13 zł zostały wykonane w kwocie 137.210.756,72 zł tj. 98,92 % planu, zaś dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 14.406.139,52 zł  wykonano w kwocie 11.582.656,16 zł, tj. 80,40% planu.

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 169.544.083,65 zł i został wykonany w kwocie 156.829.555,06 zł, co stanowi 92,5% planu. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 131.395.234,48 zł zostały wykonane w kwocie 123.949.993,89 zł, tj. 94,33%. Z kolei wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 38.148.849,17 zł zostały wykonane w kwocie 32.879.561,17 zł i stanowią 86,19% planu.

Komentując wyniki głosowania starosta jarosławski Tadeusz Chrzan podziękował wszystkim radnym bez wyjątku za wyrażone zaufanie i za udany rok 2017 dla mieszkańców powiatu jarosławskiego.

Podczas sesji radni wyrazili także zgodę na emisję obligacji o wartości 10 mln złotych. Zostaną one przeznaczone na sfinansowanie infrastruktury drogowej w postaci 46 inwestycji w roku 2018 w powiecie jarosławskim. Obniżyli także pobory staroście w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Kliknij aby posłuchać tekstu