Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Konkurs ofert dotyczący podtrzymywania tradycji narodowej

Pixabay/CCO Public Domain. crsntdesign. Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay/CCO Public Domain. crsntdesign. Zdjęcie ilustracyjne.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Najbliższy termin składania ofert mija 31 stycznia 2019 r.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 100 000 zł. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


II. Wyznacza się następujące terminy składania ofert: do 31 stycznia 2019 r.; do 26 kwietnia 2019 r.; do 6 września 2019 r.

Szczegóły na stronie http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html

 

Kliknij aby posłuchać tekstu