Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Tablica poświęcona pamięci uczestników powstania, umieszczona na kaplicy Cmentarza Starego w Jarosławiu. Archiwum Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Tablica poświęcona pamięci uczestników powstania, umieszczona na kaplicy Cmentarza Starego w Jarosławiu. Archiwum Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Powstanie styczniowe to największy zryw narodowy przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 r., wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, wybuchło najpierw w Królestwie Polskim a 1 lutego 1863 r. na Litwie. Trwało do jesieni 1864 r. Zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego.

Było największym polskim powstaniem narodowym. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 ludzi, wśród których byli także mieszkańcy Ziemi Jarosławskiej, a wśród nich płk Leon Czechowski. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.

Po upadku powstania zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim, setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy zwróciła się ku „pracy organicznej”.

Gloria victis!

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z jarosławskich uroczystości poświęconych 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, zorganizowanych przez burmistrza miasta Jarosławia Waldemara Palucha, z udziałem m.in. starosty jarosławskiego Tadeusza Chrzana i wicestarosty Mariusza Trojaka.

Kliknij aby posłuchać tekstu