Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie mieszkania chronionego w 2019 r.

W wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO W 2019 r., ogłoszonego w dniu 17.12.2018 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego, informujemy o wyłonieniu realizatora zadania.

Realizatorem zadania zostaje:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2019 r. wynosi 237 600,00 zł

Kliknij aby posłuchać tekstu