Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Uwaga! Nabory do programów Narodowego Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programów:

  • Bardzo Młoda Kultura 2019-2021,
  • Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019,
  • Kultura – Interwencje 2019,
  • Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.

********
Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. O dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury.

Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.

Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich Operatorów, którzy w oparciu o doświadczenia I edycji programu, realizowanej w latach 2016-2018, podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej –  do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej.

Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce. Informacji o programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w godzinach 10.00-14.00 udziela: Michał Rydzewski, tel. (+48) 22 21 00 156, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

********

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne2019 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 nie mogą ubiegać się beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2016-2018.

Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce. Informacji o programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 w godzinach 10.00-14.00 udziela: Anna Pasznik, tel. (+48) 22 21 00 130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

********

Celem programu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome postawy wobec języka polskiego, budować kompetencji językowych, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programach Kultura – Interwencje 2019 i Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 są:

samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych); organizacje pozarządowe; koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212)); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabory wniosków trwają do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce. Informacji o programach Kultura – Interwencje 2019 i Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 w godzinach 10.00-14.00 udziela: Justyna Smolińska, tel. (+48) 22 21 00 189, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZCZEGÓŁY I REGULAMINY PROGRAMÓW DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

 

Kliknij aby posłuchać tekstu