Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Międzynarodowa Konferencja w Svidniku

28 czerwca 2019 r., na zaproszenie burmistrz miasta Svidnika Marceli Ivančovej, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Stanisław Kłopot oraz Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan uczestniczyli w konferencji dotycząca partycypacji społecznej – udziału mieszkańców we współdecydowaniu o swoich społecznościach. Konferencja odbyła się w Svidniku (Słowacja).

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami z Czech, Macedonii, Serbii, Ukrainy, Słowacji i Polski. Ziemię Jarosławską obok przedstawicieli Powiatu Jarosławskiego reprezentował burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch.

Przypomnijmy, iż Umowa partnerska współpracy pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Miastem Svidnik została podpisana 9 maja 2019 r. podczas Międzynarodowego Forum Partnerów Powiatu Jarosławskiego.

Powiat Jarosławski wspólnie z miastem Svidnik realizuje projekt  „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”, którego efektem jest powstanie wirtualnych transgranicznych szlaków turystycznych Ziemi Jarosławskiej i miasta Svidnik. Szlaki zostały udostępnione na portalu internetowym jaroslawski.pl oraz w wersji papierowej w przewodniku turystycznym. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Kliknij aby posłuchać tekstu