Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Konferencja promująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy

2 lipca 2019 r. odbyła się konferencja promująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) zorganizowana przez Starostę Jarosławskiego Tadeusza Chrzana wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu Janem Wygnańcem. Wśród obecnych byli m. in. Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Maciej Szymański, liczne grono pracodawców oraz dyrektorzy instytucji publicznych. Głównym tematem konferencji była promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kierownik Referatu Obsługi Klienta Instytucjonalnego Ewelina Olejarz omówiła szczegółowo sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS w 2019 r.

W bieżącym roku jednym z priorytetów ze środków rezerwy KFS jest kształcenie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Głos w tej sprawie zabrał Mariusz Mituś Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Koło w Jarosławiu, który przedstawił dobre praktyki w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością. Następnie Magdalena Dec-Kiełbasa zaprezentowała ofertę Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Na zakończenie o korzyściach z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami opowiedział Adam Hadław – ekspert Podkarpackiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Mamy nadzieję, iż powyższa konferencja pokazała, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie niesie za sobą problemów, ale przede wszystkim pracodawcy mogą uzyskać wiele korzyści m. in. finansowych. Doskonałym narzędziem do inwestowania w tych pracowników okazuje się Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego uzyskać można w budynku przy ul. Poniatowskiego 6, Jarosław oraz poprzez kontakt tel. 16 623 41 52, 504 949 776, 504 949 686.

Tekst: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu