Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

12. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

24 września odbyła się 12. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Centrum Opieki Medycznej za rok 2018. Podjęto również decyzję o zwiększenie budżetu w związku z przebudową dróg powiatowych.

Podczas obrad radni jednogłośnie zdecydowali o pokryciu ujemnego wyniku COM za rok 2018 w kwocie 2 mln. złotych ze środków budżetu powiatu. Kwota wydatków na drogi w budżecie powiatu wzrosła o blisko 6 mln złotych dzięki pozyskaniu pieniędzy z Funduszu Dróg samorządowych oraz uchwał Rady Gminy Radymno i Rady Miejskiej w Pruchniku.

W czasie sesji głos zabrała także wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, referując dotychczasową współpracę tego gremium z samorządem powiatowym oraz mówiąc o możliwościach tej współpracy w przyszłości.

Kliknij aby posłuchać tekstu