Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Od 17 marca 2020 r., do odwołania Starostwo Powiatowe w Jarosławiu nie przyjmuje klientów/petentów!

Decyzja Starosty Jarosławskiego na podstawie § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.).

Starosta Jarosławski, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, dotyczącą zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, informuje, że Starostwo Powiatowe w Jarosławiu oraz jednostki i najemcy znajdujący się w budynku starostwa, NIE BĘDĄ PRZYJMOWAŁY KLIENTÓW/PETENTÓW, począwszy od 17 marca 2020 r. do odwołania. Decyzja wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i urzędników oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.

Klienci/petenci urzędu mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem drogi telefonicznej, przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP. UWAGA! Od 3 kwietnia 2020 r., istnieje możliwość dostarczania pism do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu bezpośrednio na miejscu. Przed wejściem głównym do budynku (ul. Jana Pawła II 17), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, będzie wystawiona specjalna skrzynka odbiorcza.

Bardzo przepraszamy za powstałe niedogodności, które wynikają ze stanu wyższej konieczności. Niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia Starostwo Powiatowe powróci do normalnego trybu pracy. Jednocześnie prosimy o pilne śledzenie komunikatów, bo sytuacja może ulec zmianie.

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW W TRAKCIE WPROWADZONYCH ZMIAN

Kancelaria – 16 624 62 00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 16 624 62 34

Wydział Komunikacji – 16 624 62 15

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji  - 16 624 62 58 

Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości16 624 62 59

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 16 624 62 82, 16 624 62 17, 16 624 62 80

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 16 624 62 61

Referat Środowiska i Rolnictwa – 16 624 62 45

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (PCPR) – 16 624 62 85

Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  16 624 62 76

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu (PZD) -  16 621 64 49

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) - wypisy, mapy - 16 624 62 41

WSZYSTKIE numery telefonów dostępne są na stronie https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1511

Przydatne FORMULARZE do pobrania, wypełnienia i wydruku (po kliknięciu w nazwę interesującego nas wydziału) dostępne są na stronie https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1537

Opisy PROCEDUR dostępne są na stronie https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1531

Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 - opłaty komunikacyjne

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
70 1500 1634 1216 3002 8405 0000 - opłaty za dzierżawy i użytkowanie wieczyste

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
44 1090 2590 0000 0001 3031 1333 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, płatność za wypisy

Opłaty skarbowe (od pozwoleń, zaświadczeń, upoważnień, pełnomocnictw itp.) należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Jarosławia: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Kliknij aby posłuchać tekstu