Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Radni powiatowi po raz drugi obradowali zdalnie

21. sesja (zdalna) Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się 11 maja. Wśród podjętych decyzji - wielomilionowe inwestycje drogowe na terenie całego powiatu, w tym z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz we współpracy z samorządami gminnymi. Starosta jarosławski Stanisław Kłopot poinformował także radnych o aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 w powiecie, w tym o ponad 750 tys. złotych przeznaczonych od początku pandemii dla jarosławskiego szpitala na zabezpieczenie aparatury, sprzętu i środków ochronnych na walkę z koronawirusem.  Była mowa także o środkach podjętych w celu zabezpieczenia m.in. pensjonariuszy i pracowników DPS-ów oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W raporcie dotyczącym sytuacji związanej z pandemią koronawirusa na terenie powiatu jarosławskiego, starosta Stanisław Kłopot korzystał z informacji przygotowanych przez Centrum Opieki Medycznej, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. Radni mieli okazję usłyszeć m.in. o 763 tys. zł. przeznaczonych na wyposażenie ochronne dla personelu medycznego, specjalistyczne aparaturę i sprzęt, które trafiły z powiatu – we współpracy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim – do Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. – Do tej pory do jarosławskiego szpitala trafiły zakupy za 543 tys. złotych. Oczekujemy jeszcze na 2 respiratory przenośne i 1 stacjonarny – poinformował starosta St. Kłopot. Jeśli chodzi o sytuację związaną z Tarczą Antykryzysową, na pożyczki dla przedsiębiorców z PUP w Jarosławiu do dnia sesji trafiło ponad 5,5 mln złotych. Kolejne miliony są dysponowane także z innych możliwości wspierania, przewidzianych w Tarczy.

Obszerny raport objął także sytuację w DPS-ach. Do tej pory trafiło do nich kilkaset litrów płynów i żeli dezynfekujących, 2600 jednorazowych i 1220 wielorazowych masek, 6800 rękawic, 960 przyłbic oraz 170 kombinezonów. Prowadzone są także przesiewowe, profilaktyczne testy na wykrycie koronawirusa (po 20 osób z każdego DPS-u).

Starosta St. Kłopot mówił także o rozpoczętych i kontynuowanych w całym powiecie, remontach cząstkowych na drogach zarządzanych przez samorząd powiatowy. Odniósł się także do największych inwestycji drogowych, planowanych w tym roku przez powiat we współpracy z samorządami gminnymi oraz dofinansowanymi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. – Obecnie jesteśmy już po 16 przetargach na kwotę ponad 2 mln złotych. Do 11 maja był termin złożenia ofert na drogę Makowisko-Bobrówka, a dwa pozostałe przetargi na drogi współfinansowane z FDS, czyli drogi i rondo w gm. Wiązownica oraz ul. Kolejowa w Radymnie, będą już wkrótce. – mówił starosta. Wartość tylko tych trzech ostatnich inwestycji  to ponad 7 mln złotych. Starosta zrelacjonował także radnym informację o wymianie korespondencji, prowadzonej przez powiat z właścicielem galerii „Stara Ujeżdżalnia” w Jarosławiu, odpowiedzialnym za remonty ul. Sikorskiego, Lisińskiego i Piekarskiej w Jarosławiu. Wg przekazanych staroście informacji, opóźnienia wynikają m.in. z niedokończonej – wskutek wybuchu pandemii koronawirusa - przebudowy wodociągów, linii telekomunikacyjnej i kanalizacji burzowej. Starosta zapowiedział monitowanie tej sprawy na bieżąco, celem doprowadzenia do skutecznego finału.

W czasie sesji poruszono także sprawy związane ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi, przywracaniem kursów autobusowych przez PKS Jarosław, prowadzonymi scaleniami, pracą starostwa  podczas pandemii (m.in. tylko w kwietniu było to np. 1006 wniosków  do wydziału komunikacji, 991 wydanych i wysłanych pocztą praw jazdy, tablic rejestracyjnych, licencji, itp., 101 pozwoleń na budowę, 85 decyzji budowlanych, 54 zgłoszenia robót budowlanych, itd.). Radni przyjęli także sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego za 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami” oraz z działalności Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie za rok 2019.

Całość sesji dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=9Js7mttJzOY

Kliknij aby posłuchać tekstu