Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Oferta do Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - sieci tematyczne

OS.042.3.2013
Jarosław, 14.01.2014 r.

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół

Jarosławski zaprasza wszystkich chętnych dyrektorów i nauczycieli do zgłaszania udziału w sieciach tematycznych dla podniesienia jakości współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół w naszym powiecie.

Aby najlepiej dopasować tematy doskonalenia do preferencji nauczycieli, po analizie wstępnych ankiet przedstawiamy propozycje tematów, z których 2 będą realizowane w projekcie przez Instytut Komeńskiego oraz 2 przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół 20-25 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą. Członkowie sieci spotykają się 3-5 razy w roku szkolnym (optymalnie w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci. Każdy nauczyciel, który zostanie przyjęty do projektu może uczestniczyć w pracach 1 sieci.

W załączeniu przesyłam tematy do 4 sieci tematycznych, które zostaną utworzone w ramach projektu oraz Deklaracje uczestnictwa w projekcie w wybranej sieci tematycznej.

Zachęcamy Państwa do udziału w pracach sieci. Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego 2014 r.

 

                                                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                                                Starosta Jarosławski

                                                                                                                                                                      Jerzy Batycki

 

Propozycje tematów dla sieci Nr 1 i Nr 2 prowadzonych przez
Instytut Komeńskiego
sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie:

 

Siec Nr 1. „Metoda projektów badawczych w pracy z dziećmi.”

Zakres:

* uczenie myślenia naukowego;

* metodyka pracy projektami badawczymi w zespole uczniowskim;

* indywidualizacja procesu edukacyjnego;

* włączanie rodziców do edukacji dziecka.

- koordynator sieci: Anna Kosk

 

Siec Nr 2. „Nauczyciele pracują zespołowo.”

Zakres:

* procesy grupowe;

* komunikacja w grupie;

* konflikty w grupie;

* zespołowe rozwiązywanie problemów.

- koordynator sieci: Urszula Malko

 

Propozycje tematów dla sieci Nr 3 i Nr 4 prowadzonych przez
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie:

Sieć Nr 3.Ewaluacja pracy szkoły - praca zespołowa nauczycieli.”

Do sieci proponuje się nauczycieli pracujących w zespołach ds. ewaluacji wewnętrznej, ds. analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz w innych zespołach, powołanych przez dyrektora szkoły np. zespołach przedmiotowych.

- koordynator sieci: Małgorzata Blicharska

Sieć Nr 4.  „Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych.”
Do sieci proponuje się nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, wychowania fizycznego oraz innych nauczycieli odpowiedzialnych za organizację aktywnych form wypoczynku dzieci
i młodzieży.

- koordynator sieci: Piotr Pilch

Pobierz:

Kliknij aby posłuchać tekstu